• Nyheter
  • Mest material till offentliga lokaler

Nyheter

Mest material till offentliga lokaler

INGEN BILD
Den största materialanvändningen är vid ny- och ombyggnad av offentliga lokaler, visar en rapport från Industrifakta.

Exklusive installationsmateriel svarade byggandet av offentliga lokaler för inte mindre än cirka 45 procent av den samlade byggmaterialanvändningen vid husbyggnad 2010. Av detta svarade nybyggandet för närmare 90 procent, vilket är en ovanligt stor andel i ett historiskt perspektiv.

Materialanvändningen ökar

Man kan samtidigt notera att den samlade materialanvändningen ökade med närmare 40 procent till cirka 32 miljarder kronor. Siffrorna är baserade på påbörjade byggprojekt och är exklusive installationsmateriel.

 

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!