• Nyheter
  • Mer cellplast förbättrar isoleringsförmågan

Nyheter

Mer cellplast förbättrar isoleringsförmågan

Mer cellplast förbättrar isoleringsförmågan
Finjas väggblocksserie Ergotherm får nu ett nytt block med tjockare cellplastkärna. Därmed kan isoleringsförmågan höjas ytterligare.

 
 Ergotherm Plus 400 är ett lättklinkerblock med isolering av cellplast. Med hjälp av en tjockare cellplastkärna har U-värdet kunnat sänkas till 0,13 W/m2 K.
  

Det nya lättklinkerblocket Ergotherm Plus 400 har ett U-värde på 0,13 W/m2 K. Väggblockets förbättrade isoleringsförmåga beror på att cellplastkärnans tjocklek har ökats på. Det innebär att hela blocket får tjockleken 400 millimeter. Trots det uppges blocket vara enkelt att hantera eftersom längden samtidigt minskats från 600 till 500 millimeter.

Hörnblock utan köldbrygga

Väggblocket finns som normalblock, passblock, avslutningsblock, U-block och som balkar. Dessutom finns ett speciellt hörnblock som ska eliminera köldbryggor och säkerställa rätt murförband även i hörnen.

 

 

 

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.