Nyheter

Mer arbete för konsulter

INGEN BILD
Prognoser pekar på en ökande arbetsvolym och orderstock för konsulter under 2010.

Industrifaktas återkommande enkäter med större arkitekter och konsultföretag inom bygg, el och vvs, ger tidiga indikationer på hur olika delar av byggmarknaden kan komma att utvecklas på 1-2 års sikt. Enkäterna mäter bland annat arbetsvolym och orderstock hos konsultföretagen.

Prognoser pekar uppåt

I den senaste mätningen i januari pekar prognoserna på en ökning av årets arbetsvolym med cirka 2 procent för konsulterna totalt. I genomsnitt väntar sig konsulterna att orderstocken kommer att öka med drygt 3,5 procent.

Signal om återhämtning

Arkitekter och byggtekniska konsulter redovisar de starkaste prognoserna på 6,0 respektive 5,0 procents ökning av orderstocken. Utfallet kan vara en signal på en återhämtning på byggmarknaden.

Osäkerhet ett hot

Många av de intervjuade företagen anser att osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är ett av de största hoten mot en återhämtning på bygg- och konsultmarknaden. Osäkerheten riskerar att påverka den allmänna investeringsviljan negativt.

Svårt hitta kompetens

Det finns även en risk för att en försvagad offentlig ekonomi skjuter fram investeringar eller minskar omfattningen på planerade projekt. Osäkerhet i samband med valet i höst kan skapa ett vakuum för investeringar tills dess att förutsättningarna klarnat. Hälften av konsulterna i storstadsområdena har svårigheter att hitta rätt typ av kompetens, vilket också är ett hot mot tillväxten för enskilda konsultföretag.

 

Länk: http://www.industrifakta.se/pdfer/marknadstrender_bygg_b.pdf

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.