Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Mellansverige - ljuset på den svenska byggmarknaden

Nyheter

Mellansverige - ljuset på den svenska byggmarknaden

Mellansverige - ljuset på den svenska byggmarknaden
NAVET Analytics har tidigare rapporterat om att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna sannolikt kommer att minska i år. I den senaste konjunkturrapporten från analytikerna visar det sig dock att skillnaderna mellan olika regioner i landet är stora.

När det gäller utvecklingen på byggmarknaden är de regionala skillnaderna stora. I storstadslänen väntas investeringarna minska med 5-7 procent, medan de i Sydsverige och Norrland bedöms minska med ca 15 procent. Det är således endast i Mellansverige, som består av Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas samt Gävleborgs län, som husbyggnadsinvesteringarna väntas växa i år.

Bakom den förväntade ökningen ligger flera faktorer. Dels väntas bostadsbyggandet inte minska i samma utsträckning som i andra regioner, dels visar industrins husbyggnadsinvesteringar på kraftig tillväxt. När det gäller industrins husbyggnadsinvesteringar överstiger dessa redan fjolårsvolymen, trots att det återstår sex månader av byggstatistik innan 2020 helt kan summeras.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Toniton x Kakelspecialisten

2020-11-23
Kakel

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

2020-11-19
Tegel

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Belysning för Welands bänk Bonum

LED-belysning för bänken Bonum

Efter att ha sett en ökad efterfrågan på belysta produkter för utomhusbruk har Weland utökat sitt sortiment med en LED-belysning som är speciellt anpassad för bänken Bonum. Sedan tidigare erbjuder företaget även belysning som tillval för Sektionsräcken.