• Nyheter
  • Mellansverige - ljuset på den svenska byggmarknaden

Nyheter

Mellansverige - ljuset på den svenska byggmarknaden

Mellansverige - ljuset på den svenska byggmarknaden
NAVET Analytics har tidigare rapporterat om att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna sannolikt kommer att minska i år. I den senaste konjunkturrapporten från analytikerna visar det sig dock att skillnaderna mellan olika regioner i landet är stora.

När det gäller utvecklingen på byggmarknaden är de regionala skillnaderna stora. I storstadslänen väntas investeringarna minska med 5-7 procent, medan de i Sydsverige och Norrland bedöms minska med ca 15 procent. Det är således endast i Mellansverige, som består av Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas samt Gävleborgs län, som husbyggnadsinvesteringarna väntas växa i år.

Bakom den förväntade ökningen ligger flera faktorer. Dels väntas bostadsbyggandet inte minska i samma utsträckning som i andra regioner, dels visar industrins husbyggnadsinvesteringar på kraftig tillväxt. När det gäller industrins husbyggnadsinvesteringar överstiger dessa redan fjolårsvolymen, trots att det återstår sex månader av byggstatistik innan 2020 helt kan summeras.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.