• Nyheter
  • Med renoveringsvagn lyfter du fönstret själv

Nyheter

Med renoveringsvagn lyfter du fönstret själv

Med renoveringsvagn lyfter du fönstret själv
Att lyfta ut ett pivåhängt fönster vid renovering är ett tungt och riskfyllt arbete, även för två personer. Men med en ny innovativ lyftvagn kan en person riskfritt utföra jobbet själv.

 
   
 Lyftvagnen Windowvip är avsedd för lyft av pivåfönster och fungerar med hjälp av hävstångsprincipen. Därmed kan en person själv lyfta ut tunga fönster på ett säkert sätt.

Vid en riskinventering hos det kommunägda bostadsbolaget Nybro Bostads AB diskuterades renovering av pivåhängda fönster. Demonteringen av fönstren ansågs vara personalkrävande och riskfylld.

Det var startskottet för utvecklingen av lyftvagnen Windowvip som ska förenkla arbetet med fönsterbyten och renovering. Vagnens konstruktion gör det också riskfritt för en person att hantera fönstren själv.

– När man lyfter ett tungt fönster riskerar man att skada ryggen eller tappa fönstret. Men med vårt hjälpmedel som har hävstångsfunktion fungerar det hela på ett säkert sätt, säger bostadsbolagets snickare Kent Thuresson, som utvecklat vagnen.

Monteras på platsen

Den färdiga renoveringsvagnen är tillverkad av aluminium och består av tre delar, som med några enkla handgrepp kan monteras samman på arbetsplatsen.

Vagnen står på fyra gummihjul och kan rullas fram till fönstret. Där justerar man höjden så att vagnens vippbänk kommer i nivå med fönstrets gångjärn. Sedan kan fönstret lossas och lyftas ut med hjälp av hävstångsprincipen.

Fungerar som arbetsbänk

Vagnen fungerar nu som arbetsbänk för underhåll och målning i praktisk arbetshöjd. För att få extra stabilitet kan man dra ut två stödben på vagnen. Det gör också att fönstret kan tippas åt båda hållen.

Efter avslutad renovering är det bara att rulla vagnen så att fönstrets gängjärn kan häktas på igen.

 

 

Martin Steno

Redaktör

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.