Nyheter

Mätverktyg för fastighetsägare

Curves
Nu kan fastighetsägare samla data från olika källor, mäta individuellt och analysera förbrukning av el, vatten och värme i lägenheter och lokaler.

CURVES är ett uppföljningsverktyg för energimätning och har utvecklats av EcoGuard sedan 2004.

Med verktyget installerat i IT-miljön kan fastighetsägare kontrollera hur mycket värme vatten och el som används. De kan enkelt identifiera avvikande temperaturer, göra energiuppföljning, kvalitetssäkra injusteringar av fastigheter och hantera felanmälningar på telefon.

Visualisering och analys
CURVES är utvecklat speciellt anpassat efter de behov fastighetsägare, driftspersonal och energiingenjörer har på ett lättarbetat och överskådligt system. Allt för att optimera fastighetens energianvändning ur både ett ekonomi- och miljöperspektiv.

Debitering
CURVES stödjer de flesta ekonomi- och hyressystem som finns på marknaden idag. Att göra anpassningen är enkelt och sker snabbt för att i slutändan kunna debitera rätt kund rätt avgift. Viktigt ur ett relationsperspektiv mellan fastighetsägare och hyresgäst.

Integration och styrning
CURVES integreras mot de flesta DUC-leverantörer och alla de fastighetssystem som finns på marknaden idag. Med EcoGuards trådlösa temperaturgivare blir det enkelt att återkoppla aktuella medel, median, min och maxvärden från ett stort antal tempgivare i fastigheten för att kunna styra på innetemperatur.

 

 

Mätverktyg för fastighetsägare
Mätverktyg för fastighetsägare

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.