Nyheter

Mätverktyg för fastighetsägare

Curves
Nu kan fastighetsägare samla data från olika källor, mäta individuellt och analysera förbrukning av el, vatten och värme i lägenheter och lokaler.

CURVES är ett uppföljningsverktyg för energimätning och har utvecklats av EcoGuard sedan 2004.

Med verktyget installerat i IT-miljön kan fastighetsägare kontrollera hur mycket värme vatten och el som används. De kan enkelt identifiera avvikande temperaturer, göra energiuppföljning, kvalitetssäkra injusteringar av fastigheter och hantera felanmälningar på telefon.

Visualisering och analys
CURVES är utvecklat speciellt anpassat efter de behov fastighetsägare, driftspersonal och energiingenjörer har på ett lättarbetat och överskådligt system. Allt för att optimera fastighetens energianvändning ur både ett ekonomi- och miljöperspektiv.

Debitering
CURVES stödjer de flesta ekonomi- och hyressystem som finns på marknaden idag. Att göra anpassningen är enkelt och sker snabbt för att i slutändan kunna debitera rätt kund rätt avgift. Viktigt ur ett relationsperspektiv mellan fastighetsägare och hyresgäst.

Integration och styrning
CURVES integreras mot de flesta DUC-leverantörer och alla de fastighetssystem som finns på marknaden idag. Med EcoGuards trådlösa temperaturgivare blir det enkelt att återkoppla aktuella medel, median, min och maxvärden från ett stort antal tempgivare i fastigheten för att kunna styra på innetemperatur.

 

 

Mätverktyg för fastighetsägare
Mätverktyg för fastighetsägare

Nyheter

Nya väggelement med halm

2019-10-11
Skivor

Ekopanely-skivor är stabila skivor som tillverkas av halm. De finns både som enkla skivor och som sandwichmoduler för bärande väggar. Passar särskilt bra i passivhus.

Första Svanenmärkta plastgolvet

Första Svanenmärkta plastgolvet

iD Revolution är det första plastgolvet som lever upp till kraven för Svanenmärkning av golv. Golvet är tillverkat av en kombination av återvunna och biobaserade råmaterial och är i första hand framtaget för offentliga miljöer, t ex förskolor och sjukhus där det ställs krav på giftfria, hållbara produkter.