Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Mätverktyg för fastighetsägare

Curves
Nu kan fastighetsägare samla data från olika källor, mäta individuellt och analysera förbrukning av el, vatten och värme i lägenheter och lokaler.

CURVES är ett uppföljningsverktyg för energimätning och har utvecklats av EcoGuard sedan 2004.

Med verktyget installerat i IT-miljön kan fastighetsägare kontrollera hur mycket värme vatten och el som används. De kan enkelt identifiera avvikande temperaturer, göra energiuppföljning, kvalitetssäkra injusteringar av fastigheter och hantera felanmälningar på telefon.

Visualisering och analys
CURVES är utvecklat speciellt anpassat efter de behov fastighetsägare, driftspersonal och energiingenjörer har på ett lättarbetat och överskådligt system. Allt för att optimera fastighetens energianvändning ur både ett ekonomi- och miljöperspektiv.

Debitering
CURVES stödjer de flesta ekonomi- och hyressystem som finns på marknaden idag. Att göra anpassningen är enkelt och sker snabbt för att i slutändan kunna debitera rätt kund rätt avgift. Viktigt ur ett relationsperspektiv mellan fastighetsägare och hyresgäst.

Integration och styrning
CURVES integreras mot de flesta DUC-leverantörer och alla de fastighetssystem som finns på marknaden idag. Med EcoGuards trådlösa temperaturgivare blir det enkelt att återkoppla aktuella medel, median, min och maxvärden från ett stort antal tempgivare i fastigheten för att kunna styra på innetemperatur.

 

 

Mätverktyg för fastighetsägare
Mätverktyg för fastighetsägare

Nyheter

Toniton x Kakelspecialisten

2020-11-23
Kakel

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

2020-11-19
Tegel

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Belysning för Welands bänk Bonum

LED-belysning för bänken Bonum

Efter att ha sett en ökad efterfrågan på belysta produkter för utomhusbruk har Weland utökat sitt sortiment med en LED-belysning som är speciellt anpassad för bänken Bonum. Sedan tidigare erbjuder företaget även belysning som tillval för Sektionsräcken.