• Nyheter
  • Mätsystemet som visualiserar energianvändningen

Nyheter

Mätsystemet som visualiserar energianvändningen

Mätsystemet som visualiserar energianvändningen
Saber är ett webbaserat system för energimätning som ska visualisera energianvändningen och därmed medverka till att minska den.

     
 

Det webbaserade mätsystemet Saber ska hjälpa fastighetsägare att visualisera energianvändningen. Därmed ska man få ett incitament för att sänka användningen.
 

Mätsystemet Saber består av en mätenhet som kopplas till en fastighets energimätare och webben. Via en webbportal kan man sedan följa energianvändningen online. Systemet är anpassat för mätning av såväl fjärrvärme som vatten, gas och el.
– Systemet kan anslutas till befintliga mätare och är mycket enkelt att installera och använda. Det är dessutom konfigurerat och klart från leverans, säger utvecklaren Kimmo Yliniemi, på Kyab AB.

Flera mätare möjliga

Till systemet kan man ansluta flera mätare för att övervaka hela eller delar av energianvändningen i fastighetens lokaler och verksamheter. Med systemet följer även rådgivning, utbildning och återkoppling.
–Det här gör att vi kan hjälpa till med att sänka fastighetens energianvändning med cirka 20 procent, säger Kimmo Yliniemi.

Visualiserar energianvändningen

För systemägaren finns detaljerad mätdata och statistik tillgänglig online via en webbportal. Men fastighetens andra energianvändare får istället återkoppling på annat sätt.
– För att spara energi är det viktigt att användarna ser hur energin används. Via skärmar i fastighetens verksamheter kan vi visualisera det hela i realtid med stapeldiagram. Med hjälp av färger och ett poängsystem kan man se konsekvenserna av när energianvändningen är större eller mindre än normalt. På så vis ger man användarna ett incitament för att minska användningen, förklarar Kimmo Yliniemi.

Skiljer på värme och varmvatten

För fastigheter som är anslutna till fjärrvärme kan man även se hur mycket energi som används för uppvärmning respektive varmvattenproduktion. Systemet ansluts då till befintliga mätare och beräkningar görs med hjälp av en algoritm, berättar Kimmo Yliniemi.

 

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.