Nyheter

Mätaren som ser ljuset

Mätaren som ser ljuset
Med ljusmätaren Mavo Spot 2 ska man enkelt kunna göra avancerade mätningar av olika belysningars ljusstyrka.

      
 

Med ljusmätaren Mavo Spot 2 ska man enkelt kunna göra avancerade mätningar av ljusstyrkan hos olika typer av belysning.

Ljusmätaren Mavo Spot 2 är utformad för att vara lätthanterlig. Mätaren väger endast 400 gram och är avsedd för enhandsfattning. Den har flera användningsområden, men kan exempelvis mäta ljusstyrkan hos belysning av gator och vägar. Mätningen utförs med så kallad spotmätning med en grads vinkel och kan göras på avstånd från en meter upp till oändligheten. Men med en särskild försättslins kan närpunkten minskas ända ner till 34 centimeter.

Siktar som med kamera

Mätaren är försedd med optisk sökare med 15 graders siktvinkel, och en mätcirkel som har en tydligt markerad ring och hårkors. Därför siktar man precis som med en systemkamera eller ett kikarsikte.

Värden överförs till dator

Ljus kan mätas i candela per kvadratmeter, lumen eller lux. Mätvärden

 

 

Nyheter

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.