Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Marknadens lägsta golvvärmesystem

Nyheter

Marknadens lägsta golvvärmesystem

Marknadens lägsta golvvärmesystem
Med det nya vattenburna golvvärmesystemet, Minifloor 8, säger sig Thermotech kunna erbjuda den lägsta bygghöjden på marknaden.

    
 

I det vattenburna golvvärmesystemet Minifloor 8, ingår ett femskikts kompositrör som är endast åtta millimeter i diameter. Detta uppges göra systemet till det lägsta på marknaden.

 

I Thermotechs nya system för vattenburen golvvärme, ingår ett rör som är endast åtta millimeter i diameter. Detta gör, enligt företaget, att det får samma bygghöjd som ett golv med elvärme. Systemet är speciellt utvecklat för mindre utrymmen som badrum och hallar. Och det kan både gjutas in och läggas på befintligt golv i såväl våtrum som torra rum.


System för ingjutning

Vid ingjutning placeras golvvärmerören i avjämningsmassan. Om ingjutningen görs ovanpå träunderlag (exempelvis spånskiva eller befintligt trägolv) fästs golvvärmerören med spikklammer direkt mot träunderlaget. Och om ingjutningen görs på betongunderlag läggs först ett armeringsnät och sedan fästs golvvärmerören med buntband.

Flytande golv
För flytande golv läggs golvvärmerören i spårade cellplastskivor med värmespridande aluminiumplåt. Därefter lägger man parkett eller limmar klinker direkt på plåten.
Systemet för flytande golv kommer att levereras från oktober.

 

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.