Nyheter

Mångsidigt vändkors

Mångsidigt vändkors
Boon Edam har introducerat ett nytt passagesystem som erbjuder en mångsidig lösning med elegant design.

      
 

Trilock 900 är ett modulupphängt vändkors där många olika ytterhöljen kan kombineras för att passa in i alla tänkbara miljöer.

 

 

 

 

 

Vändkorset Trilock 900 är moduluppbyggt och består av en ram där elektroniken och spärrmekanismen finns. Olika ändstycken och sidodelar i rostfritt stål kan sedan kombineras på ett flertal sätt för att spärren ska passa in i alla tänkbara miljöer.

Funktion

Trilock 900 är alltid låst i viloläge. Efter godkännande roterar vändkorsmekanismen 120 grader och tillåter en person att passera. Vändkorset finns med olika mekaniskmer för att kunna erbjuda en rad olika elektriska driftlägen för kontroll i två riktningar.

Mjukvara

All omprogrammering av mjukvaran görs via en extern handdator. Det gör det möjligt att felsöka och justera inställningarna utan att montera isär enheten.

Säkerhetsegenskaper

Trilock 900 erbjuds i fail-safe eller fail-secure-version. Fail-secure-modellen ser till att entrén är stängd i nödlägen eller vid strömavbrott och fail-safe-modellen tillåter fri passage genom att låta armarna rotera fritt eller genom automatiskt fällbara armar.

 

Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.