• Nyheter
  • Mångsidig takdosa förenklar monteringen

Nyheter

Mångsidig takdosa förenklar monteringen

Mångsidig takdosa förenklar monteringen
Takdosan Ergo har ett öppningsbart lock i toppen som möjliggör koppling ovanifrån vid montering i prefabelement. Större utrymme inuti och en speciell rot-version är andra nyheter.

   
 

Ergo Takdosa har ett öppningsbart lock i toppen som gör det möjligt att koppla ovanifrån vid montering i prefabelement. Vid rot-arbeten kan dosan monteras rakt under befintlig takdosa och höjden är då anpassad för vanlig glespanel och gipsskiva.

  

Det vanliga sättet att koppla ihop elledningar i en takdosa är att man står på en stege och sträcker armarna uppåt. Men allt arbete över axelhöjd är påfrestande och olämpligt för nacke skuldror, axlar och rygg. Genom att i stället arbeta ovanifrån får man en mycket bättre arbetsställning. Så kan man göra vid montering i prefabelement om man använder vår takdosa med lock på ovansidan, berättar Jonas Ljunggren på Ed-Wa Plast AB.

Kopplar ovanifrån

Vid förtillverkning av bjälklagselement av betong gjuts takdosor in till en höjd som lämnar införingshålen fria. När bjälklagselementet sedan finns på plats på bygget kan elinstallatören förlägga sina flexslangar eller vp-rör. Därefter läggs armeringsnät och man gör en pågjutning. Sedan kan installatören koppla samman ledningarna uppe i taket från planet under. Det här är det vanliga sättet att arbeta på säger Jonas Ljunggren.

– Men med vår nya takdosa tar man av det övre locket. Sedan kan man sitta på huk och göra alla kopplingar ovanifrån. Därefter sätter man tillbaka det tätslutande locket och gör den sista gjutningen.

Förenklar vid renovering

Takdosan finns även i en version som är anpassad för takrenovering. Dosans övre fyrkantiga del passar i höjd till 28 millimeter glespanel, som ofta används vid renovering av äldre byggnader. Den undre runda delen når precis igenom en 13 millimeter tjock gipsskiva.

Vid montering av dosan tar man bort övre locket och placerar dosan centrerat under den befintliga takdosan. Det ger möjlighet att dra ledningar från de befintliga rören ner i den nya dosan. Sedan kan man gå vidare med installationen till ytterligare takdosor. Slutligen kan en hålsågad gipsskiva monteras över glespanelen och takdosorna.

 

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.