• Nyheter
  • Målning prioriteras inte enligt stor underhållsenkät

Nyheter

Målning prioriteras inte enligt stor underhållsenkät

Målning prioriteras inte enligt stor underhållsenkät
Allt fler av bostadsbolagen och fastighetsägarna väntas öka sin underhållsvolym, men många av bolagen tror att utvändig målning kommer att minska i omfattning.

I Industrifaktas löpande enkät med Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare visar det sig att en tredjedel av de tillfrågade ökade sin underhållsvolym under 2016 jämfört med året innan. Drygt hälften hade en oförändrad underhållsvolym. Intervjuerna signalerar en ökad aktivitet för 2017-2018. I år väntas nästan hälften av de intervjuade bostadsbolagen och fastighetsägarna öka sin underhållsvolym jämfört med 2016.

Badrum och stammar är fortsatt i fokus när det gäller vilka byggnadsdelar som ska underhållas eller moderniseras den närmsta tiden. Men även fönster och fasader ser ut att få ett stort utrymme i underhållsbudgeten. Det är intressant att notera att många av bolagen tror att utvändig målning kommer att minska i omfattning samtidigt som yttre underhåll och fasader totalt sett har hög prioritet. Energisparåtgärder är i fokus generellt. Enligt intervjuerna verkar detta dock i första hand beröra skalskydd och tak snarare än el- och ventilationsinstallationer, som får relativt låg prioritet i undersökningen i januari år.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.