• Nyheter
  • Målerivolymen växer närmaste åren

Nyheter

Målerivolymen växer närmaste åren

INGEN BILD
Målerivolymen visar på en stabil tillväxt de närmaste två åren, enligt Industrifaktas prognoser.

Den totala målerivolymen beräknas ha hållit sig i stort sett oförändrad 2007 jämfört med året innan, enligt beräkningar från Industrifakta. Men de närmaste två åren visar prognoserna på en stabil tillväxt på ett par procent per år.

Stora renoveringsbehov
Den stabila utvecklingen beror bland annat på de stora renoveringsbehoven i bostäder och lokaler byggda under 1960- och -70-talen. Utöver de uppmärksammade renoveringsbehoven i miljonprogrammets bostäder finns det också eftersatt underhåll i skolor/utbildningslokaler och inom vårdsektorn.

Kontorslokaler kan bli bostäder
Utöver flerbostadshusbyggandet är konvertering av tomma kontorslokaler till bostäder ett möjligt tillväxtområde de närmaste åren. Utförsäljning av kommunägda bostäder kan också skapa förutsättningar för underhåll och måleriarbeten om de nya ägarna har större ekonomiska resurser.

Källa: Industrifakta AB

 

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.