Nyheter

Lysande tråd som leder ut

Lysande tråd som leder ut
Ljustråden Lytec från Thinlight Sweden AB ger ett homogent ljus och kan dras obruten i långa sträckor. Därför har den visat sig användbar som ledljus i utrymningsvägar.

 

 

 
 

Ljustråd i trappnosprofiler på biograf.

 
 

Södersjukhuset i Stockholm har försetts med mer än 3 000 meter ljustråd som ledljus för utrymning.
 

 

Ljustråden Lytec fungerar med hjälp av en teknik som kallas för Light Emitting Capacitor (LEC). Den består av en kabel med ett materialskikt som omformar elektrisk energi till ljus. Ljustråden har många användningsområden och ett av de mer uppmärksammade är scenlösningar för teatrar och scenshower. Ett mer nyttobetonat område är som ledljus för utrymningsvägar i offentliga utrymmen. Här kan tråden monteras på olika sätt för att visa vägen till närmaste nödutgång. Enligt Mats Larsson på Thinlight Sweden AB har ljustråden flera fördelar jämfört med traditionella ljuskällor.
– Ljustråden är böjbar, enkel att montera och ger ett tydligt ljus utan att blända. Den är också tålig mot stötar och vibrationer, för det finns inte så mycket som kan gå sönder i den, säger han.

Limegrönt syns bäst

För ledljus i utrymningsvägar används oftast en 3,2 millimeters tråd som ger limegrönt ljus, eftersom den kulören visat sig synas bäst. Här monteras tråden i en aluminiumlist längs golvet och leder från en utrymningsdörr till en annan. Därmed kan man följa tråden åt valfritt håll och komma ut. För markering av trappsteg finns även speciella trappnosprofiler som gör att ljuset syns både uppåt och neråt i trappan.
– Våra trappnosprofiler finns monterade på ett antal biografer. Där visar de trappstegens läge utan att lysa upp på ett störande sätt, berättar Mats Larsson.
När tråden används som ledljus förses den även med batteribackup för att klara strömavbrott i minst två timmar.

Rätt spänning ökar livslängden

Från en matningspunkt kan mer än 1 000 meter ljustråd förses med driftspänning. Tråden kan drivas med batterier eller nätspänning via adapter och en omvandlare. Ju högre spänning och frekvens som används, desto starkare lyser ljustråden. Men samtidigt förkortar detta livslängden. Med en omvandlare ställer man därför in spänning och frekvens för att få ett optimalt förhållande mellan ljusstyrka och livslängd. Något som innebär cirka 100 volt och 600 hertz. Med den inställningen blir livslängden cirka 6–8 000 timmar, med minst 50 procent av trådens ursprungliga ljusstyrka. Ljustråden tappar nämligen sin ljusstyrka gradvis och slocknar inte tvärt.

Kallt ljus

Det ljus som tråden avger är så kallat luminiscensljus. Det betyder ungefär "kallt ljus" och är en ljusutveckling som uppstår från vissa material vid relativt låg temperatur. Här har detta åstadkommits med ett tunt skikt av luminiscerande zinksulfid som strömsätts inuti en genomskinlig plastkabel. Genom att använda färgad plast i kabeln kan man få i stort sett valfri kulör på ljuset.

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.