Nyheter

Lyfter mosaiken till rätt nivå

Lyfter mosaiken till rätt nivå
Med ett nytt hjälpmedel från Byggtillbehör ska det bli enklare att sätta mosaik i nivå med omgivande kakel.


Mosaik är oftast tunnare än kakelplattor. För att enklare få upp dem i samma nivå kan man nu använda sig av ett utjämningsark som trycks fast i fixet. På så vis ska det bli enklare att exempelvis få en mosaikbård i nivå med det omgivande kaklet.

Enkelt anpassa storlek

Arken är tillverkade i plast och kan enkelt brytas isär till önskad storlek. Med hjälp av ett inbyggt spårsystem kan de även fogas samman till valfria längder.
Utjämningsarken levereras i förpackningar med fem ark i storleken 300x150 millimeter.

 

 

 

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.