Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Genano luftrenare avdödar virus och bakterier
Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Tekniken bakom Genanos luftrenare bygger på att oren inomhusluft sugs in i en enhet där partiklar, ända ner till nanostorlek, joniseras i en kraftfull koronaurladdning och fastnar på en positivt laddad uppsamlingsyta där de sedan förstörs med elektroniska stötar. Därefter leds den partikelrenade luften igenom ett 3-lagers aktivt kolfilter som avlägsnar lukter, gasformiga VOC-emulsioner, samt absorberar den ozon som bildas under reningsprocessen, och sänder ut ultra-ren luft. 

Genanos luftreningsteknik utvecklades ursprungligen för användning i sjukhusmiljöer men används nu över hela världen i alla miljöer där människor vistas som exempelvis kontor, affärer, restauranger, skolor, äldreboenden, kliniker och renrum.

Enligt en nyligen utförd vetenskaplig undersökning, av det statligt ägda forskningsinstitutet VTT i Finland, så eliminerar luftrenarna upp till 99,999 procent av bakterierna och virusen från inomhusluften.

Luftrenarna finns i tre storleks- och effektserier: Genano 200, 300 och 500. Som exempel har Genano 350-enheten en rengöringseffekt på <300 m³/h, väger 17 kilo och kan både användas golvstående eller väggmonterad på kontor, i patientrum o dyl. Den större Genano 525-enheten har en rengöringseffekt på <500 m³/h, för större och mer krävande utrymmen som t ex förskolor eller andra offentliga utrymmen.
 

Skriven av Helena Bengtsson

Genano-350 och tekniken bakom
Genano-350 och tekniken bakom
Partikelstorlekar
Partikelstorlekar
Genano-350 fristående eller väggmonterad luftrenare
Genano-350 fristående eller väggmonterad luftrenare

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.