Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Genano luftrenare avdödar virus och bakterier
Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Tekniken bakom Genanos luftrenare bygger på att oren inomhusluft sugs in i en enhet där partiklar, ända ner till nanostorlek, joniseras i en kraftfull koronaurladdning och fastnar på en positivt laddad uppsamlingsyta där de sedan förstörs med elektroniska stötar. Därefter leds den partikelrenade luften igenom ett 3-lagers aktivt kolfilter som avlägsnar lukter, gasformiga VOC-emulsioner, samt absorberar den ozon som bildas under reningsprocessen, och sänder ut ultra-ren luft. 

Genanos luftreningsteknik utvecklades ursprungligen för användning i sjukhusmiljöer men används nu över hela världen i alla miljöer där människor vistas som exempelvis kontor, affärer, restauranger, skolor, äldreboenden, kliniker och renrum.

Enligt en nyligen utförd vetenskaplig undersökning, av det statligt ägda forskningsinstitutet VTT i Finland, så eliminerar luftrenarna upp till 99,999 procent av bakterierna och virusen från inomhusluften.

Luftrenarna finns i tre storleks- och effektserier: Genano 200, 300 och 500. Som exempel har Genano 350-enheten en rengöringseffekt på <300 m³/h, väger 17 kilo och kan både användas golvstående eller väggmonterad på kontor, i patientrum o dyl. Den större Genano 525-enheten har en rengöringseffekt på <500 m³/h, för större och mer krävande utrymmen som t ex förskolor eller andra offentliga utrymmen.
 

Skriven av Helena Bengtsson

Genano-350 och tekniken bakom
Genano-350 och tekniken bakom
Partikelstorlekar
Partikelstorlekar
Genano-350 fristående eller väggmonterad luftrenare
Genano-350 fristående eller väggmonterad luftrenare

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.