Nyheter

Lokalbyggandet växte under 2007

INGEN BILD
Under första tre kvartalen 2007 påbörjades ny- och ombyggnad av privata och offentliga kontor och lokaler till ett värde av närmare 50 miljarder kronor.

Den största ökningen har skett inom det offentliga lokalbyggandet, som visar en ökning med omkring 20 procent. Inom det offentliga husbyggandet är det i första hand nybyggnadsprojekten som ökat.

Särskilt dominerande har energirelaterat byggande och projekt inom kommunikation och samfärdsel varit. Kontor inom privat sektor inklusive detaljhandel visade en ökning i årstakt med cirka 10 procent jämfört med helåret 2006.


Troligen kommer man att kunna märka en avmattning inom detaljhandelns byggande under de kommande åren med hänsyn till de omfattande investeringar som genomförts de senaste ca fem åren.


Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

Trevlig sommar!

2020-06-23
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Spiksystem för gipsskivor

2020-06-23
Spikar

Nail It Indoor är ett nytt monteringssystem för innerväggar av gips som ersätter skruvningen med spik och ger en ergonomisk och snabb montering.

Takpanna med integrerade solceller

Takpanna med integrerade solceller

I början på juni introducerade S:t Eriks den nya solcellspannan Solvej. Takpannan har integrerade solceller som ger upp till 160 W per kvadratmeter och kan användas för såväl villor och kedjehus som flerbostadshus.