Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Lokalbyggandet ökar i år

INGEN BILD
Investeringar i lokalbyggande har ökat markant under första kvartalet i år, visar en rapport från Industrifakta.

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport redovisas bland annat utfallet för det påbörjade lokalbyggandet. Under årets första kvartal påbörjades ny- och ombyggnad av privata lokaler till ett värde av cirka 7,5 miljarder kronor. Under helåret 2009 startades ny- och ombyggnad av lokaler till ett värde av drygt 24 miljarder kronor. Om bygginvesteringarna fortsätter i samma takt som under första kvartalet i år skulle utfallet i år bli en ökning med cirka 25 procent.

Även offentliga lokaler ökar

Det offentliga lokalbyggandet uppgick under första kvartalet i år till närmare 12 miljarder kronor. Utfallet visar en ökning av årstakten med 10 procent jämfört med förra helårets investeringsvolym på 42,3 miljarder kronor.

 

Länk: http://www.industrifakta.se/pdfer/marknadstrender_bygg_a.pdf

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.