Nyheter

Lokalbyggandet bromsar in

Lokalbyggandet bromsar in
Analysföretaget Industrifakta presenterar sin tredje konjunkturrapport för bygg- och fastighetsmarknaden i mitten av december.

Enligt företaget kan man notera en inbromsning av de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler. Takten pekar på en oförändrad nivå 2018 jämfört med 2017, vilket ligger i linje med Industrifaktas prognos. Lite längre fram räknar Industrifakta med en tydligare nedgång med hänsyn till minskningen i antalet beviljade bygglov.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.