Nyheter

Lokalbyggandet bromsar in

Lokalbyggandet bromsar in
Analysföretaget Industrifakta presenterar sin tredje konjunkturrapport för bygg- och fastighetsmarknaden i mitten av december.

Enligt företaget kan man notera en inbromsning av de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler. Takten pekar på en oförändrad nivå 2018 jämfört med 2017, vilket ligger i linje med Industrifaktas prognos. Lite längre fram räknar Industrifakta med en tydligare nedgång med hänsyn till minskningen i antalet beviljade bygglov.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Låglutande infästningssystem för solpaneler

Weland Stål har utvecklat ett infästningssystem för solpaneler anpassat för våra nordiska förhållanden. Infästningssystet är beräknat och testat för att klara tuffa vind- och snöförhållanden. Systemet passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare.

Fallande husbyggnadsinvesteringar

Fallande husbyggnadsinvesteringar

Den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar, som avser ny- och ombyggnad av bostäder samt privata och offentliga lokaler, uppgick enligt Industrifakta till närmare 180 miljarder under kvartal 1-3 i år.

Golv med inspiration från natur och teknik

Golv med inspiration från natur och teknik

Interface har lanserat två nya golvkollektioner, Visual Code™ Textilplatta och Drawn Lines™ LVT-golv, båda med en design som inspirerats av natur och teknik. Kollektionerna är utformade för att kunna kombineras men går också bra att använda var för sig.