Nyheter

Loggar fukten inför renoveringen

Loggar fukten inför renoveringen
Nu lanseras ett komplett paketerat klimatövervakningssystem som är utvecklat för att mäta och logga klimatet i kyrkor och andra äldre byggnader.

     
 Jeff CC Kyrka klimatloggningssystem är avsett för klimatmätningar i kyrkor och andra äldre byggnader. Systemet består av en komplett sats med tre trådlösa givare och en basenhet med webbserver. Insamlade klimatdata kan kontinuerligt följas via användarens dator.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff Electronics AB lanserar klimatövervakningssystemet CC Kyrka Klimatloggningskit. Med systemet ska man enkelt kunna följa hur klimatet i kyrkor förändras vid olika väder-, temperatur- och driftsförhållanden. De insamlade uppgifterna kan sedan ligga till grund för olika renoveringsåtgärder.

Givare kommunicerar trådlöst
Klimatloggningssystemet består av en basenhet och trådlösa givare för temperatur och fukt. Basenheten är inbyggd i ett litet lättplacerat skåp och kan anslutas till elnätet med en vanlig stickpropp. En webbserver är integrerad i basenheten, vilket innebär att klimatdata kontinuerligt kan sändas vidare via trådlöst bredband och webben. Via dator eller smartphone får man sedan tillgång till insamlade data från kyrkan.

- Genom att loggningen kan avläsas över webben kan man spara mycket tid. Alternativet vore annars att regelbundet åka ut till kyrkan och tanka ner de loggade uppgifterna, säger Jan Lindberg, marknadsansvarig på Jeff Electronics AB.

Behov har styrt
Systemet är utvecklat i dialog med konsulter och installatörer samt med företrädare för församlingar och stift. Detta har visat på behov av enklare och mer lätthanterliga sätt att mäta och logga klimatet i kyrkorna. Något som behöver göras innan man beslutar om åtgärder och förändringar.

- Flera länsstyrelser kräver dessutom att man gör en noggrann klimatloggning under 12 månader för att det ska utgå bidrag för klimatåtgärder i kyrkor, berättar Jan Lindberg.

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.