Nyheter

Loggar fukten inför renoveringen

Loggar fukten inför renoveringen
Nu lanseras ett komplett paketerat klimatövervakningssystem som är utvecklat för att mäta och logga klimatet i kyrkor och andra äldre byggnader.

     
 Jeff CC Kyrka klimatloggningssystem är avsett för klimatmätningar i kyrkor och andra äldre byggnader. Systemet består av en komplett sats med tre trådlösa givare och en basenhet med webbserver. Insamlade klimatdata kan kontinuerligt följas via användarens dator.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff Electronics AB lanserar klimatövervakningssystemet CC Kyrka Klimatloggningskit. Med systemet ska man enkelt kunna följa hur klimatet i kyrkor förändras vid olika väder-, temperatur- och driftsförhållanden. De insamlade uppgifterna kan sedan ligga till grund för olika renoveringsåtgärder.

Givare kommunicerar trådlöst
Klimatloggningssystemet består av en basenhet och trådlösa givare för temperatur och fukt. Basenheten är inbyggd i ett litet lättplacerat skåp och kan anslutas till elnätet med en vanlig stickpropp. En webbserver är integrerad i basenheten, vilket innebär att klimatdata kontinuerligt kan sändas vidare via trådlöst bredband och webben. Via dator eller smartphone får man sedan tillgång till insamlade data från kyrkan.

- Genom att loggningen kan avläsas över webben kan man spara mycket tid. Alternativet vore annars att regelbundet åka ut till kyrkan och tanka ner de loggade uppgifterna, säger Jan Lindberg, marknadsansvarig på Jeff Electronics AB.

Behov har styrt
Systemet är utvecklat i dialog med konsulter och installatörer samt med företrädare för församlingar och stift. Detta har visat på behov av enklare och mer lätthanterliga sätt att mäta och logga klimatet i kyrkorna. Något som behöver göras innan man beslutar om åtgärder och förändringar.

- Flera länsstyrelser kräver dessutom att man gör en noggrann klimatloggning under 12 månader för att det ska utgå bidrag för klimatåtgärder i kyrkor, berättar Jan Lindberg.

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.