Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Ljusare utsikter i näringslivet

INGEN BILD
I Industrifaktas senaste månadsrapport Marknadssignaler & prognoser redovisas flera tecken på att det håller på att ske en återhämtning på allt fler områden i Sveriges ekonomi.

Tillverkningsindustrin har visat stark ordertillväxt och växande produktion och räknar med fortsatt god tillväxt de närmaste månaderna. Sysselsättningen fortsätter emellertid att minska. Något den också gör i byggindustrin, där läget dessutom fortfarande är svagare än normalt.

Efterfrågan inom tjänstenäringarna

Inom de privata tjänstenäringarna har efterfrågan ökat, men läget är fortfarande svagare än normalt. Trots fortsatt stigande arbetslöshet och det faktum att Sverige fortfarande befinner sig i en kraftig lågkonjunktur är läget starkare än normalt i detaljhandeln.

Återhämtningen starkare än väntat

En sammanvägning av de senaste prognoserna för Sveriges ekonomi visar att återhämtningen i år väntas bli avsevärt starkare än vad som beräknades för sex månader sedan. Bakom den positiva bilden ligger en bättre utveckling för sysselsättningen än vad man tidigare prognostiserat, starkare hushållskonsumtion och en kraftigare ökning av industrins produktion.

 

 

 

 

Länk: http://www.industrifakta.se/marknadssignaler_prognoser/

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.