• Nyheter
  • Ljusa signaler från NAVET Analytics kommande konjunkturrapport

Nyheter

Ljusa signaler från NAVET Analytics kommande konjunkturrapport

Ljusa signaler från NAVET Analytics kommande konjunkturrapport
I den kommande konjunkturrapporten för svensk ekonomi och byggmarknad från NAVET Analytics, presenteras en ljus bild av byggmarknaden och en ekonomi som överraskat positivt under året. Husbyggnadsinvesteringarna har vuxit på bred front under första halvåret i år.

Både arbetsvolym och orderstock hos konsultföretagen i NAVET Analytics intervjupanel visar god tillväxt, vilket ger indikationer om en fortsatt uppgång på byggmarknaden under nästa år. Kapacitetsbristen börjar göra sig gällande inom industri och näringsliv, vilket kan hämma tillväxten, men också skapa behov av investeringar. De största osäkerhetsfaktorerna enligt rapporten är materialbrist, stigande materialpriser samt risken för en kommande cementbrist med hänsyn till osäkerheten om Cementas fortsatta brytning av kalksten i Slite. 


Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.