Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Liten ökning av direktimporterade byggmaterial hos byggherrar

Nyheter

Liten ökning av direktimporterade byggmaterial hos byggherrar

INGEN BILD
Byggherrarna ökar inte sin direktimport av byggmaterial i någon större omfattning. Däremot importerar entreprenörerna mer.

I Industrifaktas senaste marknadsstudie om kostnadseffektivt bostadsbyggande presenteras ett antal exempel på åtgärder som kan sänka kostnaderna i olika delar av byggprocessen. Resultaten är bland annat baserade på ett hundratal intervjuer med byggherrar, entreprenörer, materialleverantörer med flera. Ur resultaten kan man utläsa att direktimporten av byggmaterial har ökat i entreprenörsledet men inte alls i samma omfattning hos de renodlade byggherrarna.

Svårt att bedöma konsekvenser

Förklaringen till detta kan vara flera. Dels finns inte alltid tillräcklig kompetens och förmåga att bedöma alla konsekvenser av import i egen regi. Detta kan gälla transportkostnader, leveranssäkerhet eller behov av kvalitetskontroll. Dels är det inte säkert att importen ger förväntade besparingar, när den relateras till livscykelkostnader. Det finns dessutom stora skillnader i förutsättningar för import mellan olika produktgrupper.

 

Länk: Industrifakta, Byggmarknadsrapport

 

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.