• Nyheter
  • Linoleum med förbättrad ljuddämpning

Nyheter

Linoleum med förbättrad ljuddämpning

Linoleum med förbättrad ljuddämpning
Från Armstrong kommer linoleumgolvet Marmorette Acoustic Plus LPX som har fått förbättrade ljudegenskaper.

Det ljuddämpande Acoustic Plus-golvet ska ge en stegljudsförbättring på 17 decibel. Därmed är det, enligt Armstrong, ett komplement till tjocka ljudisolerande golvkonstruktioner.

PU-skum ger dämpning

Linoleumgolvet är fyra millimeter tjockt och består av ett 2,5 millimeter linoleumskikt med jutebaksida som är laminerat på 1,5 millimeter polyuretanskum. Linoleumskiktet är strukturerat, oriktat och jämnt marmorerat och finns tillgängligt i 12 färger.

Förstärkt yta från fabrik

Linoleummattan är förstärkt med en akrylatpolymer från fabrik. Det innebär att man inte behöver sätta in underhåll med polish eller vax förrän ytskiktet börjar bli slitet eller genomnött. Golvet behöver inte heller installationsbehandlas.

   

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.