Nyheter

Lim som fäster direkt

Lim som fäster direkt
Casco Xtremfix är ett nytt monteringslim som fäster omedelbart och ska ge en mycket stark limfog.

         
  
  

Enligt leverantören fäster limmet snabbt och har stor vidhäftningsförmåga. Därför uppges det vara lämpligt för montering av tunga material som olika skivor och plattor. Limmet är avsett för användning både inom- och utomhus, och klarar även att limma under vatten. Det håller upp till 1 000 kilo per kvadratmeter horisontellt och upp till 200 kilo per kvadratmeter vertikalt.

Ger krympfri fog

Limmet ska ge en stark elastisk, fyllande och slitstark limfog som inte krymper. Det uppges ha bra vidhäftning på de flesta underlag utan användning av primer. Undantag är propenplast och andra så kallade feta plaster.

Tar upp vibrationer

Limmet har god beständighet mot vatten, värme, kyla, vanliga hushållskemikalier och tar upp vibrationer. Det är fritt från isocyanater, ftalat, lösningsmedel och silikon.

Här är filmklipp som visar montering.

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.