• Nyheter
  • LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Nyheter

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

LESS teglet med tre hål
2020-11-19
Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Lanseringen av LESS är det första steget i Wienerbergers strävan efter en 100 % CO2-neutral produktion. Med produktens ledord LESS clay, LESS CO2, LESS weight har företaget arbetat för att minska både CO2-avtrycket och råvaruanvändningen med tvåsiffriga procentsatser. Utan att ha ändrat på teglets estetik och form har förbrukningen av råvaror minskat med cirka 10 % och energiförbrukningen vid torkning och bränning med cirka 20 % - tack vare de tre hålen i kärnan av tegelstenen.

LESS-teglet väger alltså mindre än traditionellt tegel och underlättar därför även vid produktionshanteringen och av transporten. Den lägre vikten bidrar också till en effektivare materialhantering på byggarbetsplatsen och ger därmed en bättre arbetsmiljö för den enskilde muraren.

Tryckhållfastheten och uppsugningsförmåga, både vad gäller vattenupptag och minutsugning, motsvarar den samma som i traditionellt danskt slaget tegel. LESS-teglet levereras i dimensionen 228 x 108 x 54 mm och i sortimentet finns det över 20 olika kulörer.


Skriven av Jenny Öhlund.

LESS - teglet med de hållbara fördelarna
LESS - teglet med de hållbara fördelarna
LESS - tegelnyanser
LESS - tegelnyanser

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.