Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Nyheter

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

LESS teglet med tre hål
2020-11-19
Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Lanseringen av LESS är det första steget i Wienerbergers strävan efter en 100 % CO2-neutral produktion. Med produktens ledord LESS clay, LESS CO2, LESS weight har företaget arbetat för att minska både CO2-avtrycket och råvaruanvändningen med tvåsiffriga procentsatser. Utan att ha ändrat på teglets estetik och form har förbrukningen av råvaror minskat med cirka 10 % och energiförbrukningen vid torkning och bränning med cirka 20 % - tack vare de tre hålen i kärnan av tegelstenen.

LESS-teglet väger alltså mindre än traditionellt tegel och underlättar därför även vid produktionshanteringen och av transporten. Den lägre vikten bidrar också till en effektivare materialhantering på byggarbetsplatsen och ger därmed en bättre arbetsmiljö för den enskilde muraren.

Tryckhållfastheten och uppsugningsförmåga, både vad gäller vattenupptag och minutsugning, motsvarar den samma som i traditionellt danskt slaget tegel. LESS-teglet levereras i dimensionen 228 x 108 x 54 mm och i sortimentet finns det över 20 olika kulörer.


Skriven av Jenny Öhlund.

LESS - teglet med de hållbara fördelarna
LESS - teglet med de hållbara fördelarna
LESS - tegelnyanser
LESS - tegelnyanser

Nyheter

Toniton x Kakelspecialisten

2020-11-23
Kakel

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

Belysning för Welands bänk Bonum

LED-belysning för bänken Bonum

Efter att ha sett en ökad efterfrågan på belysta produkter för utomhusbruk har Weland utökat sitt sortiment med en LED-belysning som är speciellt anpassad för bänken Bonum. Sedan tidigare erbjuder företaget även belysning som tillval för Sektionsräcken.