• Nyheter
  • LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Nyheter

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

LESS teglet med tre hål
2020-11-19
Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Lanseringen av LESS är det första steget i Wienerbergers strävan efter en 100 % CO2-neutral produktion. Med produktens ledord LESS clay, LESS CO2, LESS weight har företaget arbetat för att minska både CO2-avtrycket och råvaruanvändningen med tvåsiffriga procentsatser. Utan att ha ändrat på teglets estetik och form har förbrukningen av råvaror minskat med cirka 10 % och energiförbrukningen vid torkning och bränning med cirka 20 % - tack vare de tre hålen i kärnan av tegelstenen.

LESS-teglet väger alltså mindre än traditionellt tegel och underlättar därför även vid produktionshanteringen och av transporten. Den lägre vikten bidrar också till en effektivare materialhantering på byggarbetsplatsen och ger därmed en bättre arbetsmiljö för den enskilde muraren.

Tryckhållfastheten och uppsugningsförmåga, både vad gäller vattenupptag och minutsugning, motsvarar den samma som i traditionellt danskt slaget tegel. LESS-teglet levereras i dimensionen 228 x 108 x 54 mm och i sortimentet finns det över 20 olika kulörer.


Skriven av Jenny Öhlund.

LESS - teglet med de hållbara fördelarna
LESS - teglet med de hållbara fördelarna
LESS - tegelnyanser
LESS - tegelnyanser

Nyheter

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.