• Nyheter
  • Ledningsrenovering ger två rör av ett

Nyheter

Ledningsrenovering ger två rör av ett

Ledningsrenovering ger två rör av ett
Topcote är en renoveringsmetod för ledningsrör som förutom tätning ger en extra kanal, som möjliggör exempelvis dag- och spillvatten i separata rör.

         
 

Ledningsrör med två kanaler som skapats med Topcote-metoden. Förhållandet mellan den lilla och stora rörkanalen skall  helst inte överstiga 1:3.

 

Läckande avloppsrör, som förorenar grundvattnet, är ett stort problem på många ställen. En vanlig reparationsmetod är relining, där flexibla insatsfoder härdas på insidan av ledningen. Så fungerar även Topcote-metoden, men med den skillnaden att man skapar en eller flera kanaler utöver den som ska renoveras. Exempelvis kan dagvatten ledas genom en egen kanal till en infiltrationsbrunn samtidigt som spillvattnet går till reningsverket via den ursprungliga ledningsdragningen.


Behöver inte gräva
Vanligtvis när man separerar dag- och spillvatten separeras tvingas man gräva upp gator och lägga in separata ledningssystem. Men med Topcote-metoden drar man så kallade strumpor, med sina kanaler, genom befintliga rör från brunn till brunn, med vajer- och vinschteknik. För att ge strumporna sin slutliga form trycksätts de med varmvatten eller ånga, och härdas på så vis inuti den befintliga ledningen.

Flera användningsområden
Förutom till dagvatten kan den nya rörkanalen även användas för bevattningsvatten, tryckavlopp, urin, fiberkablar, fjärrkyla med mera. De båda rörkanalerna kan ju dessutom utföras med olika flödesriktningar.

Bakgrund i EU-projekt
Bakgrunden till Topcote-metoden är ett EU-finansierat utvecklingsprojekt där man eftersträvat att få bort dagvatten från spillvattenledningar.

Mer information om Topcote-metoden: www.topcote.com

 

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.