Nyheter

Leder dammet in i luftrenaren

Sila Dammkåpa leder dammet in i luftrenaren
Sila AB designar, tillverkar och säljer luftrenare för bygg- och saneringsbranschen och har nu skapat Dammkåpa, ett tillbehör som på ett enkelt sätt leder dammet vid mixning av torrbruk in i luftrenaren och förhindrar onödig dammspridning på byggarbetsplatsen.

Dammkåpan är framtagen för Silas luftrenare 600A3 och fungerar som en luckförsedd insugskåpa som både förstärker och riktar luftrenarens funktion och skapar en dammfri blandstation för fix och fog.
Kåpan är uppbyggd på företagets patenterade Saneringsram och kan därför även användas för att bygga upp en undertryckszon vid sanerings-, rivnings- och renoveringsarbeten.

Dammkåpan har fem utfällbara luckor som man efter användning kan fälla in och som då fungerar som produkt- och transportskydd.

Dammkåpans/Saneringsramens ram är försedd med magneter som håller den på plats på luftrenarens front och som även fäster byggplasten mot luftrenaren när ramen används för att skapa en undertryckszon med tillfälliga väggar av plast.

Dammkåpan är försedd med magneter
Dammkåpan är försedd med magneter
Dammkåpan fungerar som transportskydd för luftrenaren 600A3
Dammkåpan fungerar som transportskydd för luftrenaren 600A3
Sila Saneringsram skapar en undertryckszon
Sila Saneringsram skapar en undertryckszon
Sila Dammkåpa fungerar som en insugskåpa
Sila Dammkåpa fungerar som en insugskåpa

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.