• Nyheter
  • LED teknik för sjuk- och tandvård

Nyheter

LED teknik för sjuk- och tandvård

LED teknik för sjuk- och tandvård
Nu lanseras en ny LED-armatur av det svenska belysningsföretaget D-TEC. Armaturen heter HALO och den kombinerar den senaste LED-tekniken med de specifika krav som ställs inom bland annat sjukvård och tandvård.

 
 

Skugg- och bländfritt ljus

      
 

Tunn och lätt svävande design 

För personal som arbetar i kliniska miljöer med undersökningsrum, labb och kirurgi ställs det höga krav på ljusstyrka och färgåtergivning för att kunna utföra krävande arbete en hel dag. Läkare och sköterskors ögon växlar ständigt mellan det starka ljuset från undersöknings- eller operationslampan och det väsentligt svagare omgivningsljuset i arbetsfältet runt patienten.

Minskad ögonstress

HALO ger en skugg- och bländfri ljusbild med optimal färgåtergivning. Ljuset är behagligt och jämnt. Dessutom minimeras ögonstress och visuella inspektioner underlättas.
Trots att armturen är relativt stor ger den ett lätt, svävande intryck med sin tunna design. Den styrs enkelt med hjälp av en fjärrstyrd dimmer och är lätt att rengöra, vilket är ett krav inom verksamheter med höga hygienkrav.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen är låg: Med den nya LED-teknologin drar HALO upp till 70 procent mindre energi än vanliga lysrörsarmaturer och har en livslängd på upp till 40 000 timmar.

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.