• Nyheter
  • Lättplacerade strömställare i trådlöst system

Nyheter

Lättplacerade strömställare i trådlöst system

Lättplacerade strömställare i trådlöst system
2008-06-03
Med det trådlösa systemet Elko Wireless kan man tända, släcka och dimra ljuset från önskad plats, utan någon kabeldragning.

       
 

Elko Wireless är ett trådlöst system som består av sändare och mottagare som kommunicerar med varandra via radiosignaler. Detta ger stor frihet vid placering av strömställarna, som kan fästas med tejp.

 

Det trådlösa systemet uppges vara lämpligt både för nyinstallationer och som komplettering till befintliga anläggningar, exempelvis vid ombyggnader när nya väggar kommer till eller rivs. Systemet består av sändare och mottagare som kommunicerar med varandra via radiosignaler, helt utan kablar. Sändarna som är tunna och platta monteras enkelt med dubbelhäftande tejp på valfri plats. Detta ger möjlighet till mycket flexibel placering och väl på plats bygger de inte ut mer från väggen än en strömbrytare som är monterad i väggdosa.
– Med Wireless-systemet finns möjlighet till många praktiska lösningar och funktioner i gemensam design med övrig elinstallation, säger Thomas Wahlberg, produktchef på Elko AB.


Belysningen kan programmeras
Med sändarnas trycknappar kan man tända, släcka eller dimra belysningen. Knapparna är programmerbara så att man kan styra en eller flera belysningar samtidigt. Exempelvis kan de ställas in för trappfunktion, så att en och samma belysning kan tändas och släckas från flera ställen.
Det går även att programmera in olika förinställningar i en fjärrkontroll. Exempelvis kan man förinställa dämpad belysning i köket när man äter och lagom belysning för tv-tittande i vardagsrummet.

Enkelt att bygga ut
Systemet är utbyggbart på så sätt att man kan börja med två apparater och sedan utöka det med flera apparater. Det kan även utökas med en ”controller” som är en styrenhet för placering i elcentralen. Controllern är hjärnan i styrsystemet och där kan man ansluta trådbundna produkter eller länka in de trådlösa. Här finns även funktioner som ur, timer, logikfunktioner och övervakning via webben.
Systemet fungerar för både glödljus och halogenlampor.

 

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.