Nyheter

Lättklinkerblock med mindre vikt

.
Lättklinkerblock är en sedan länge etablerad och beprövad produkt.

Från Finja kommer oisolerade lättklinkerblock - Murblock Fördel.
Blocken har samma format som tidigare block från Finja och är därmed kompatibla med dessa. De är flexibla och kan lätt delas i precis de bitar man behöver. På hålens insida finns tydliga spår som visar var man kapar, för att få både halva och fjärdedels block. Man kan säga att man får fyra block i ett. Blockens flexibilitet underlättar för muraren, men även för återförsäljaren, som bara behöver köpa in ett fåtal nya blocksorter.

Murblock Fördel är inte bara lätta att kapa, de är också lätta att lägga. Tack vare den enkla konstruktionen, behövs inga särskilda hörnblock eller någon speciell riktning på blocken. På så sätt undviker man spill, vilket ger en bättre totalekonomi.

De nya lättklinkerblocken väger mellan 8 och 20 % mindre än tidigare block. Det ger i sin tur lägre fraktkostnader, men också bättre arbetsmiljö eftersom lättheten och hålen i mitten på blocken gör dem mer ergonomiska att lyfta. Hålen i blocken gör även eldragningen enklare.

Trots hål och lätthet har blocken ändå samma hållfasthet som tidigare block, genom en ny och starkare blandning av lättklinkermassan. Bruksåtgången är också densamma, och man använder Finja Murbruk B, med murlåda precis som tidigare. Och precis som förut, går det bara åt 8,3 block per kvadratmeter.

Nyheter

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Moduler för jobb och undervisning utomhus

2021-11-22
Uterum o d

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.