För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Lättklinkerblock med mindre vikt

.
Lättklinkerblock är en sedan länge etablerad och beprövad produkt.

Från Finja kommer oisolerade lättklinkerblock - Murblock Fördel.
Blocken har samma format som tidigare block från Finja och är därmed kompatibla med dessa. De är flexibla och kan lätt delas i precis de bitar man behöver. På hålens insida finns tydliga spår som visar var man kapar, för att få både halva och fjärdedels block. Man kan säga att man får fyra block i ett. Blockens flexibilitet underlättar för muraren, men även för återförsäljaren, som bara behöver köpa in ett fåtal nya blocksorter.

Murblock Fördel är inte bara lätta att kapa, de är också lätta att lägga. Tack vare den enkla konstruktionen, behövs inga särskilda hörnblock eller någon speciell riktning på blocken. På så sätt undviker man spill, vilket ger en bättre totalekonomi.

De nya lättklinkerblocken väger mellan 8 och 20 % mindre än tidigare block. Det ger i sin tur lägre fraktkostnader, men också bättre arbetsmiljö eftersom lättheten och hålen i mitten på blocken gör dem mer ergonomiska att lyfta. Hålen i blocken gör även eldragningen enklare.

Trots hål och lätthet har blocken ändå samma hållfasthet som tidigare block, genom en ny och starkare blandning av lättklinkermassan. Bruksåtgången är också densamma, och man använder Finja Murbruk B, med murlåda precis som tidigare. Och precis som förut, går det bara åt 8,3 block per kvadratmeter.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.