• Nyheter
  • Lättare och effektivare fogskumspistol

Nyheter

Lättare och effektivare fogskumspistol

Lättare och effektivare fogskumspistol
2009-10-02
Bostik lanserar fogskumspistolen, Foam Gun NBS Eco 2, som ska vara lättare, effektivare och enklare att göra ren.

    
 Bostiks nya skumpistol har fått en rad förbättringar, som lägre vikt och större kapacitet. Dessutom ska den ha längre hållbarhet och vara enklare att göra ren.
Med sina 304 gram är den nya fogskumspistolen lättare än sina föregångare. Därmed ska det gå att arbeta längre perioder utan att bli trött. För att pistolen ska vara enkel att göra ren är den belagd med ett teflonskikt.

Större kapacitet
Pistolen är effektivare än tidigare modeller. Detta visar sig i att den under 10 sekunder trycker ut 130 gram skum, jämfört med tidigare 59 gram.
Även hållbarheten är förbättrad. Vid tester uppges den hålla cirka 20 procent längre tid än tidigare modeller.
Fogskumspistolen levereras i en låda med bifogade användarinstruktioner.

 

Nyheter

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Tunn rumstermostat med display

Tunn rumstermostat med display

Thermotech utökar sitt sortiment av trådlösa rumstermostater för golvvärme med en ny serie. Serie XD har en tunn och diskret design och en display som kan anpassas till att antingen lysa, dimras eller vara helt släckt.

Snyggt brandskydd

Hide design har formgett två stycken Brinte skåp för brandsläckare och brandfilt, som lanseras i samarbete med Göthes industribeslag. Tillverkningen sker lokalt i Dalarna.

Världens första skyddshjälm med MIPS

Världens första skyddshjälm med MIPS

MIPS är en hjälmintegrerad teknik som tillåter att hjälmen, vid ett fall eller slag, kan rotera i förhållande till huvudet och på så sätt skydda hjärnan från rotationsskador. MIPS finns sedan tidigare i bland annat skid- och cykelhjälmar men nu är Guardio Safety först i världen med att lansera en skyddshjälm med MIPS för användning inom bygg- och industribranschen.