För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Låssystem utan dyr eldragning

Låssystem utan dyr eldragning
Iloq S10 är ett programmerbart låssystem med elektromekanisk cylinder som har egen strömförsörjning.

 
 

Iloq S10 är ett låssystem med en elektromekanisk låscylinder som drivs av den elektricitet som alstras när man trycker in nyckeln i låset. Med hjälp av en programmeringsbox som ansluts till webben kan både nycklar och lås programmeras.
 

För det finska låssystemet Iloq S10 har strömförsörjningen lösts på ett innovativt sätt. I systemet ingår nämligen en elektromekanisk låscylinder som drivs av den elektricitet som alstras när man trycker in nyckeln i låset. Därmed behövs ingen extern elförsörjning med kablar fram till dörren. Vare sig lås eller nycklar behöver heller ha något batteri.

Uppgraderar säkerheten

Med det elektroniskt programmerbara låssystemet ska säkerheten i mekaniska låssystem kunna uppgraderas. Den cylinder som ingår har skandinavisk standardstorlek och därför är det enkelt att ersätta en cylinder i ett befintligt lås. Därmed kan man konvertera hela hus som har vanliga mekaniska lås. Det kan exempelvis vara kommersiella lokaler, kontorsbyggnader och flerbostadshus.

Försäkringsbolagen positiva

Hur ställer sig då försäkringsbolagen till Iloqs låssystem?
– För vårt låssystem har godkännanden av försäkringsbolagen gått till på precis samma sätt som för system för tillträdeskontroll. De godkänns från fall till fall, och för de projekt vi genomfört i Sverige har det inte varit några problem, säger Michael Szücs, marknads- och försäljningschef på Iloq.

Administreras via webben

Administration av nycklar och lås kan göras via systemets programvara som tillhandahålls via webben. Därför kan fastighetsägaren ha full kontroll över systemet och kan administrera det på valfritt sätt. Programmering av lås och nycklar görs med hjälp av en programmeringsbox som ingår i systemet. Boxen kan kopplas till en dator via USB eller trådlöst till en mobiltelefon. All den information som då går via webben är skyddad med hjälp av kryptering.

Nycklar kan programmeras om

Systemets låscylindrar och nycklar är mekaniskt lika, men kan programmeras för att få sin unika funktion. Förlorade nycklar svartlistas enkelt och inga cylindrar behöver bytas av den anledningen. Returnerade nycklar kan nollställas och sedan programmeras om för att användas på nytt med ny behörighet. Det går även att programmera en nyckel så att den endast ger tillträde till ett lås vissa tider eller datum. Något som kan vara användbart för tvättstugor och andra gemensamma utrymmen.
För att höja säkerheten ska det inte vara möjligt att göra en kopia av en befintlig nyckel.

Nyheter

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.