• Nyheter
  • Larmförbikopplare och dörröppnare

Nyheter

Larmförbikopplare och dörröppnare

Larmförbikopplare och dörröppnare
2008-01-29
Från RCO Security kommer en ny larmförbikopplare med dörröppningsfunktion.

       
 Larmförbikopplaren LFK 500 programmeras från tangentbordet.
Larmförbikopplaren, med beteckningen LFK 500, kan fungera antingen som förbikopplare eller dörröppnare, alternativt bådadera. Programmering av den görs enkelt från tangentbordet. Varje enhet kan programmeras med upp till 20 koder, som var och en har 3 till 7 siffror.

Enheten har ett robust utförande med rostfria tangenter och kraftig kapsling. Den kan monteras utomhus eller inomhus. Vid användning utomhus bör den monteras under regnskydd.

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.