Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Lampan som dimras utan dimmer

Lampan som dimras utan dimmer
Megaman presenterar en lågenergilampa som kan dimras med en helt vanlig strömställare. Genom att tända och släcka lampan kan man dimra den stegvis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dors Dimming är en dimringsbar lågenergilampa med samma form som en vanlig normallampa. Men det speciella med lampan är att den kan dimras utan någon dimmer. Det hela fungerar genom att lampans ljusstyrka sänks stegvis vid snabba släckningar med strömställaren.

Ljusstyrkan minskar steg för steg

När lampan först tänds har den full ljusstyrka. Om man sedan släcker den och tänder igen inom tre sekunder går ljusstyrkan ner till 66 procent. Om detta upprepas sänks den ytterligare till 33 respektive 5 procents ljusstyrka.
Om lampan får vara släckt i mer än tre sekunder går den alltid tillbaka till 100 procent ljusstyrka.
Lampan finns med flera färgtemperaturer och ljusflöden med sockel GU10, E14 och E27.

 

 

 

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.