Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Lägre produktionskostnad genom fokus på projektets tidiga skeden

Nyheter

Lägre produktionskostnad genom fokus på projektets tidiga skeden

Lägre produktionskostnad genom fokus på projektets tidiga skeden. Foto Harald Holm
Industrifakta har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomfört en studie av byggnadskostnader och erfarenheter i samband med nybyggnad av skolor.

Ett viktigt syfte med utredningen har varit att samla och sammanställa kunskap från både byggherrar och entreprenörer i nyligen genomförda projekt för att på så sätt öka byggherrens kunskap om hur man kan sänka produktionskostnaderna. Studien belyser byggherrens syn på hur kostnadsdrivande olika faktorer och moment i byggprocessen är. Bl a behandlas områden som val av entreprenadform, konsulternas roll, konstruktion och material.

Studien vill visa hur stor möjlighet byggherren har att påverka, inte bara kostnaden för sin egen projektering, utan även hela produktionskostnaden genom en kvalificerad projektledning i alla olika moment i byggprocessen. Hur man agerar i de tidiga skedena i ett projekt, är avgörande för kvalitet och kostnad. I rapporten ges även tips på hur byggherren aktivt kan arbeta med kommunikation, planering och projektering.

Källa: Industrifakta AB, Sveriges Kommuner och Landsting

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.