• Nyheter
  • Lägre produktionskostnad genom fokus på projektets tidiga skeden

Nyheter

Lägre produktionskostnad genom fokus på projektets tidiga skeden

Lägre produktionskostnad genom fokus på projektets tidiga skeden. Foto Harald Holm
Industrifakta har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomfört en studie av byggnadskostnader och erfarenheter i samband med nybyggnad av skolor.

Ett viktigt syfte med utredningen har varit att samla och sammanställa kunskap från både byggherrar och entreprenörer i nyligen genomförda projekt för att på så sätt öka byggherrens kunskap om hur man kan sänka produktionskostnaderna. Studien belyser byggherrens syn på hur kostnadsdrivande olika faktorer och moment i byggprocessen är. Bl a behandlas områden som val av entreprenadform, konsulternas roll, konstruktion och material.

Studien vill visa hur stor möjlighet byggherren har att påverka, inte bara kostnaden för sin egen projektering, utan även hela produktionskostnaden genom en kvalificerad projektledning i alla olika moment i byggprocessen. Hur man agerar i de tidiga skedena i ett projekt, är avgörande för kvalitet och kostnad. I rapporten ges även tips på hur byggherren aktivt kan arbeta med kommunikation, planering och projektering.

Källa: Industrifakta AB, Sveriges Kommuner och Landsting

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.