För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Lägre energianvändning med LED-strålkastare

Nyheter

Lägre energianvändning med LED-strålkastare

Lägre energianvändning med LED-strålkastare
XLED är en serie strålkastare med lysdioder som ska använda betydligt mindre energi än halogen, men ge samma ljusutbyte.

      
 XLED är en serie diodstrålkastare med låg energianvändning och en livslängd på upp till 50 000 timmar.

  
Strålkastarna, som förs av Karl H Ström AB, ska enligt uppgift endast använda cirka 1/6 av den energi som vanliga halogenstrålkastare behöver. Dessutom uppges livslängden vara upp till 50 000 timmar. För att säkerställa livslängden är strålkastarna försedda med en funktion som övervakar och reglerar drifttemperaturen. Om temperaturen börjar bli för hög sänks spänningen till diodlamporna och därmed sänks temperaturen.

Tänds via sensor
Strålkastarna är försedda med en sensor som kan bevaka upp till 12 meter inom 240 graders vinkel. Efterlystiden, som avgör hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, är inställbar från 5 sekunder till 15 minuter. Strålkastarna är även försedda med ett inställbart skymningsrelä vilket gör att de enbart tänds när det är mörkt.

Två effekter
Strålkastarna finns med effekten 25 och 60 watt, vilka ska ge motsvarande ljusutbyte som halogenstrålkastare med 150 respektive 400 watt.
Båda varianterna finns i vitt eller svart.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.