• Nyheter
  • Lägenhetsterminal hjälper boende spara energi

Nyheter

Lägenhetsterminal hjälper boende spara energi

Lägenhetsterminal hjälper boende spara energi
Dataterminalen Sbox placeras i lägenheten och ger hyresgästen möjlighet att ha kontroll över el- och vattenförbrukning. Samtidigt erbjuder boxen ett antal servicefunktioner.

 

      

 

 

     

 

Lägenhetsterminalen Sbox ingår i ett energioptimeringssystem som ger hyresgäster möjlighet att ha kontroll över el- och vattenförbrukning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbox ingår i ett system för energioptimering som Göteborgsföretaget Manodo AB har utvecklat i samarbete med ett antal bostadsbolag.
Systemets synliga del är en tryckkänslig display som fälls in i en av lägenhetens väggar. Här ser man lägenhetens förbrukning av vatten och el.

Det är även möjligt att se energiförbrukningen bakåt i tiden och hur mycket koldioxid detta motsvarar. Systemet reagerar snabbt på förändringar och enligt Johan Stråkander, som är vice VD på Manodo, kan hyresgästen exempelvis se hur belysning och apparater påverkar förbrukningen.

Service- och trygghetsfunktioner
Systemet kan förses med servicefunktioner som tvättstugebokning med påminnelse, väderinformation, busstidtabeller och felanmälan. Dessutom finns möjlighet att komplettera med trygghetsfunktioner, som kan underlätta för äldre att bo kvar.

Några exempel på detta är aktivitetslarm som aktiveras om ingen rört sig eller spolat vatten på länge, spisvakt, brandvarnare, trygghetslarm och bildporttelefon.

Tester pågår
De bostadsbolag som ingått i utvecklingen av systemet är Svenska Bostäder i Stockholm och Bostadsbolaget i Göteborg.  Företagen testar för närvarande systemet i Vällingby respektive Kortedala. Projektet backas även upp av Familjebostäder och Poseidon i Göteborg.

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.