• Nyheter
  • Lägenhetsterminal hjälper boende spara energi

Nyheter

Lägenhetsterminal hjälper boende spara energi

Lägenhetsterminal hjälper boende spara energi
Dataterminalen Sbox placeras i lägenheten och ger hyresgästen möjlighet att ha kontroll över el- och vattenförbrukning. Samtidigt erbjuder boxen ett antal servicefunktioner.

 

      

 

 

     

 

Lägenhetsterminalen Sbox ingår i ett energioptimeringssystem som ger hyresgäster möjlighet att ha kontroll över el- och vattenförbrukning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbox ingår i ett system för energioptimering som Göteborgsföretaget Manodo AB har utvecklat i samarbete med ett antal bostadsbolag.
Systemets synliga del är en tryckkänslig display som fälls in i en av lägenhetens väggar. Här ser man lägenhetens förbrukning av vatten och el.

Det är även möjligt att se energiförbrukningen bakåt i tiden och hur mycket koldioxid detta motsvarar. Systemet reagerar snabbt på förändringar och enligt Johan Stråkander, som är vice VD på Manodo, kan hyresgästen exempelvis se hur belysning och apparater påverkar förbrukningen.

Service- och trygghetsfunktioner
Systemet kan förses med servicefunktioner som tvättstugebokning med påminnelse, väderinformation, busstidtabeller och felanmälan. Dessutom finns möjlighet att komplettera med trygghetsfunktioner, som kan underlätta för äldre att bo kvar.

Några exempel på detta är aktivitetslarm som aktiveras om ingen rört sig eller spolat vatten på länge, spisvakt, brandvarnare, trygghetslarm och bildporttelefon.

Tester pågår
De bostadsbolag som ingått i utvecklingen av systemet är Svenska Bostäder i Stockholm och Bostadsbolaget i Göteborg.  Företagen testar för närvarande systemet i Vällingby respektive Kortedala. Projektet backas även upp av Familjebostäder och Poseidon i Göteborg.

 

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.