Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Laddstolpsfundament Unimi-1base ECO plastic av återvunnen plast
Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Fundamenten förses med en utbytbar adapter, anpassad för respektive laddstolpsmodell, vilket gör att markägaren endast behöver gräva upp gatan en gång. Parkeringar och gator kan förberedas för framtida utbyggnad/uppgradering/byte av laddstolpar utan kostsamt markarbete och avspärrningar.

Innan laddstolparna installeras, byts ut eller vid eventuell utbyggnad av ytterligare laddstationer, täcks fundamenten med ett lock av gjutjärn som tillåter trafik och gångtrafikanter att köra och gå som vanligt.

Skriven av Helena Bengtsson.

Unimi-1base ECO plastic laddstolpsfundament i mark med gjutjärnslock
Unimi-1base ECO plastic laddstolpsfundament i mark med gjutjärnslock
Adaptrar till olika laddstolpsmodeller, här med betongfundamentet Unimi-1base
Adaptrar till olika laddstolpsmodeller, här med betongfundamentet Unimi-1base
Laddstolpsfundament med adapter
Laddstolpsfundament med adapter

Nyheter

Sätt färg på takavvattningen

2020-12-04
Takavvattning

Lindab har sett en stor efterfrågan på takavvattning i olika kulörer, både bland arkitekter och privata bostadsägare och har nu därför lanserat möjligheten att få takavvattningssortimentet i valfri RAL-kulör.

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.