• Nyheter
  • Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Laddstolpsfundament Unimi-1base ECO plastic av återvunnen plast
Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Fundamenten förses med en utbytbar adapter, anpassad för respektive laddstolpsmodell, vilket gör att markägaren endast behöver gräva upp gatan en gång. Parkeringar och gator kan förberedas för framtida utbyggnad/uppgradering/byte av laddstolpar utan kostsamt markarbete och avspärrningar.

Innan laddstolparna installeras, byts ut eller vid eventuell utbyggnad av ytterligare laddstationer, täcks fundamenten med ett lock av gjutjärn som tillåter trafik och gångtrafikanter att köra och gå som vanligt.

Skriven av Helena Bengtsson.

Unimi-1base ECO plastic laddstolpsfundament i mark med gjutjärnslock
Unimi-1base ECO plastic laddstolpsfundament i mark med gjutjärnslock
Adaptrar till olika laddstolpsmodeller, här med betongfundamentet Unimi-1base
Adaptrar till olika laddstolpsmodeller, här med betongfundamentet Unimi-1base
Laddstolpsfundament med adapter
Laddstolpsfundament med adapter

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.