• Nyheter
  • Laddstolpar med internetuppkoppling

Nyheter

Laddstolpar med internetuppkoppling

Laddstolpar med internetuppkoppling
ECO ONE laddstolpar för elbilar är tillverkade för passa på publika platser. De har internetuppkoppling och smarta mätfunktioner. Stolparna är tillverkade i svart anodiserad aluminium och har en inbyggd belysningspunkt och luckor som döljer uttag och kablar.

Stolparna är designade för att smälta in i den offentliga miljön och är 1600 mm höga och har en diameter på 260 mm. De tillverkas i svart aluminium, men går även att få i andra färger om kunden så önskar. ECO ONE har LEDindikatorer som visar aktuell status, t ex om laddning pågår eller om stolpen är ledig. De har dessutom en LEDlampa som gör att de samtidigt fungerar som belysningstolpar.

Eldon tillverkar dessa stolpar i olika modeller med både 1-fas eller 3-fas, 16 A eller 32 A och olika sorters ladduttag. Laddning sker enligt Mode 3 vilket innebär hög säkerhet och automatisk kontroll av laddprocessen. Ladduttagen finns under skyddande luckor. Två fordon kan laddas samtidigt och styrsystemet är kapslat i en egen modul och följer gällande standard.

ECO ONE är uppkopplingsbar mot nätet med stöd för molntjänsten Charge Portal och har en mätfunktion genom MID-godkända elmätare med ModBus eller PLC- kommunikation.
 
Laddstolparna är utrustade med Nano grid™ som är ett lastbalanseringskoncept på nätverksnivå. Lastbalanseraren mäter kontinuerligt strömmen per fas i elnätet. Vid överbelastning beordras laddstationerna att styra ner laddströmmen mot fordonen så att tillåten strömstyrka upprätthålls. Nano grid™ kan säkra elnätsstabiliteten och sänka installationskostnaden eftersom elnätet inte längre behöver vara dimensionerat för toppförbrukning.

Skriven av Malena Beijer

.
.
.
.

Nyheter

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

2022-11-15
Nödbelysning

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

X-Fog PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

PFAS-fria brandsläckare ersätter skum

GPBM Nordic har, med varumärket CGS, tagit fram X-Fog, en brandsläckare med PFAS- och tensidfritt släckmedel för klass A bränder i organiska material som trä, textil och papper. Det vätskebaserade släckmedlet ersätter skumbrandsläckare, har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten samt fungerar både släckande och impregnerande.