• Nyheter
  • Laddstolpar med internetuppkoppling

Nyheter

Laddstolpar med internetuppkoppling

Laddstolpar med internetuppkoppling
ECO ONE laddstolpar för elbilar är tillverkade för passa på publika platser. De har internetuppkoppling och smarta mätfunktioner. Stolparna är tillverkade i svart anodiserad aluminium och har en inbyggd belysningspunkt och luckor som döljer uttag och kablar.

Stolparna är designade för att smälta in i den offentliga miljön och är 1600 mm höga och har en diameter på 260 mm. De tillverkas i svart aluminium, men går även att få i andra färger om kunden så önskar. ECO ONE har LEDindikatorer som visar aktuell status, t ex om laddning pågår eller om stolpen är ledig. De har dessutom en LEDlampa som gör att de samtidigt fungerar som belysningstolpar.

Eldon tillverkar dessa stolpar i olika modeller med både 1-fas eller 3-fas, 16 A eller 32 A och olika sorters ladduttag. Laddning sker enligt Mode 3 vilket innebär hög säkerhet och automatisk kontroll av laddprocessen. Ladduttagen finns under skyddande luckor. Två fordon kan laddas samtidigt och styrsystemet är kapslat i en egen modul och följer gällande standard.

ECO ONE är uppkopplingsbar mot nätet med stöd för molntjänsten Charge Portal och har en mätfunktion genom MID-godkända elmätare med ModBus eller PLC- kommunikation.
 
Laddstolparna är utrustade med Nano grid™ som är ett lastbalanseringskoncept på nätverksnivå. Lastbalanseraren mäter kontinuerligt strömmen per fas i elnätet. Vid överbelastning beordras laddstationerna att styra ner laddströmmen mot fordonen så att tillåten strömstyrka upprätthålls. Nano grid™ kan säkra elnätsstabiliteten och sänka installationskostnaden eftersom elnätet inte längre behöver vara dimensionerat för toppförbrukning.

Skriven av Malena Beijer

.
.
.
.

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.