Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Laddstolpar med internetuppkoppling

Nyheter

Laddstolpar med internetuppkoppling

Laddstolpar med internetuppkoppling
ECO ONE laddstolpar för elbilar är tillverkade för passa på publika platser. De har internetuppkoppling och smarta mätfunktioner. Stolparna är tillverkade i svart anodiserad aluminium och har en inbyggd belysningspunkt och luckor som döljer uttag och kablar.

Stolparna är designade för att smälta in i den offentliga miljön och är 1600 mm höga och har en diameter på 260 mm. De tillverkas i svart aluminium, men går även att få i andra färger om kunden så önskar. ECO ONE har LEDindikatorer som visar aktuell status, t ex om laddning pågår eller om stolpen är ledig. De har dessutom en LEDlampa som gör att de samtidigt fungerar som belysningstolpar.

Eldon tillverkar dessa stolpar i olika modeller med både 1-fas eller 3-fas, 16 A eller 32 A och olika sorters ladduttag. Laddning sker enligt Mode 3 vilket innebär hög säkerhet och automatisk kontroll av laddprocessen. Ladduttagen finns under skyddande luckor. Två fordon kan laddas samtidigt och styrsystemet är kapslat i en egen modul och följer gällande standard.

ECO ONE är uppkopplingsbar mot nätet med stöd för molntjänsten Charge Portal och har en mätfunktion genom MID-godkända elmätare med ModBus eller PLC- kommunikation.
 
Laddstolparna är utrustade med Nano grid™ som är ett lastbalanseringskoncept på nätverksnivå. Lastbalanseraren mäter kontinuerligt strömmen per fas i elnätet. Vid överbelastning beordras laddstationerna att styra ner laddströmmen mot fordonen så att tillåten strömstyrka upprätthålls. Nano grid™ kan säkra elnätsstabiliteten och sänka installationskostnaden eftersom elnätet inte längre behöver vara dimensionerat för toppförbrukning.

Skriven av Malena Beijer

.
.
.
.

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.