För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden
Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.

Plan- och bygglagen kompletteras med nya regler som innebär att elfordon ska kunna laddas på alla nybyggda och renoverade parkeringar. Reglerna ser olika ut för olika typer av byggnader, för bostadshus med fler än tio parkeringsplatser måste det finnas el framdraget till samtliga platser, men det kan kompletteras med laddpunkter vid ett senare skede. Kommersiella byggnader med fler än tio parkeringsplatser ska ha minst en fysisk laddningspunkt och framdragen el till minst var femte parkeringsplats.

Schneider Electric erbjuder Canalis kanalskena för eldistribution som framtidssäkrar parkeringen, istället för att man skall dra fram kablar till varje parkeringsplats. Kanalskenan kan installeras i alla parkeringar under tak, och gör det enkelt att komplettera med nya laddpunkter vartefter behovet ökar. Skenan kan monteras på väggen eller i taket och har kapacitet för två uttag per meter.

För att elen ska användas optimalt och räcka till elbilsladdning rekommenderar Schneider Electric att man kopplar in systemet EVlink LMS. Det kan ta emot data från såväl laddpunkter som andra uppkopplade funktioner i byggnaden och optimera elförsörjningen till olika funktioner efter kapacitet och behov. Laddstationerna EVlink är försedda med dubbla uttag 22 kW och finns med eller utan RFID-läsare. 

Canalis kanalskena är godkänd enligt IEC 61439-6, och laster kan enkelt läggas till eller tas bort på spänningsatt skena. Canalis har skydd mot direktkontakt (IPxxD) och är halogenfritt, helt återvinningsbart och avger inga giftiga utsläpp i händelse av brand. Dessutom är den elektromagnetiska strålningen minimerad. Eftersom produkterna är återvinningsbara till 95 %, så kan produkterna demonteras och installeras på ett annat ställe.

Skriven av Malena Beijer

EVlink laddstation
EVlink laddstation

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.