Nyheter

Krympande gör-det-självmarknad

Krympande gör-det-självmarknad
Affärskonsulterna Navets kommande konjunkturrapport uppvisar ett bakslag för den sk Gds-marknaden. Hushållens inköp av byggmaterial, alltså Gör-det-själv-marknaden, fick ett uppsving under pandemin, något som kan avläsas i bygghandelns omsättningsökning under förra året.

I år väntar sig Navet en negativ rekyl på ca 5-10 procent, följt av en fortsatt nedgång 2023. Stigande räntor, ökade kostnader för drivmedel, livsmedel och inte minst energi minskar det ekonomiska utrymmet för renoveringar.

Tecken på att prisutvecklingen på bostäder nu bromsat in dämpar de ekonomiska incitamenten för renovering. Hushållen väntar sig fortsatt negativ utveckling för bostadspriserna och har, enligt Konjunkturinstitutets barometer, en negativ syn på ekonomin framöver. Till detta kommer kraftigt stigande materialpriser och en eventuell fortsatt brist på byggmaterial, vilket kan försvåra underhållsåtgärder.

Källa: Navet AB


Foto: Caroline Konstantinidou

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.