• Nyheter
  • Krav på test av emissioner i byggprodukter

Nyheter

Krav på test av emissioner i byggprodukter

Krav på test av emissioner i byggprodukter
Välj byggmaterial lika noggrant som din hyresgäst får välja tapetmönster. Annars riskerar renoveringen att bli en långsiktigt livsfarlig kemikaliefälla. Erik Gravenfors, projektledare för nya lagförslaget om kemikalier i byggprodukter, förordar en reform.

”Kom över på en inflyttningscocktail! Det blir ftalater, lite triklosan och så formaldehyd.” Detta är en inbjudan som ingen fastighetsägare vill ha på sitt samvete och så säger förstås heller ingen. Men en giftmix kan i många fall vara ett faktum i en nyrenoverad bostad eller lokal.

Man räknar med att det finns tusentals kemikalier i ett modernt hem. En del av dem är direkt allergiframkallande medan andra har långsiktigt hormonstörande eller cancerframkallande effekter. När gifter från byggmaterial och ytskiktsprodukter blandas kan varje enskild farlig ingrediens i värsta fall dessutom förstärka de andra.

Förslag till regler
Den 1 december 2015 presenterades regeringsuppdraget ”Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till regler". I bred dialog med branschen och samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten, har projektgruppen undersökt om det behövs svenska begränsningar av farliga ämnen i byggprodukter för att minska risken att barn blir utsatta.

– Som det ser ut i Sverige idag är kemikalieförekomsten i byggmaterial en vit fläck på kartan. Det finns inga krav att testa kemikalieemissioner. Vi har identifierat 46 farliga ämnen i vår utredning. I Tyskland är 31 av dessa reglerade, medan inga är reglerade i Sverige, berättar Erik Gravenfors på Kemikalieinspektionen som har varit projektledare för regeringsuppdraget.

Ska bli skyldig att testa
I rapporten föreslår Erik Gravenfors och hans kollegor ett reformförslag där alla som sätter ut en produkt på marknaden är skyldig att testa och redovisa kemikaliemissioner. Det ska upprättas en lista med gränsvärden för 100 ämnen.

– Detta för att vi vill ha bra kvalitet på byggprodukter i Sverige och för att det är en angelägen fråga ur ett barnhälsoperspektiv. Ett annat argument som vi hörde från belgiska kollegor var att man utan regelverk riskerar att bli ett dumpningsland för farliga byggprodukter. Krasst, men sant, konstaterar Erik Gravenfors.

Kommunen en viktig kravställare
Sussi Wetterlin på IVL, har också varit involverad i byggrelaterade regeringsuppdrag om hur man ska hantera kemikalier och farliga ämnen i branschen och hon ser ett ökat intresse för frågorna. Kommunerna är till exempel en viktig kravställare och många väljer att profilera sig just på ”giftfritt” byggande.

– Det blir allt vanligare i byggsektorn att man ställer krav relaterat till kemikalieinnehåll, vilket märks på det ökade intresset hos de tre systemen som finns på marknaden; Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Anläggningssektorn börjar också vakna och drivs av Trafikverkets tydliga krav på att produkterna ska klara Bastas kriterier, säger Sussi Wetterlin. 

Emissioner går inte att vädra bort
För inomhusmiljöer är det särskilt viktigt att tänka miljö- och människovänligt. Ytskikt som golv, tapeter och målarfärg täcker stora delar av de rum vi vistas i. Men även byggmaterial som göms inne i stomme och konstruktion kan innehålla farliga ämnen. Det går inte att vädra bort emissioner från byggkemikalier – det ger bara en tillfällig lindring. Så länge emissionskällan finns kvar kvarstår problemet och luften kommer att återförorenas gång på gång.

Lucka i lagen
Även om det är svårt att rangordna hälsoskadliga byggmaterial för inomhusmiljö, så är gruppen ftalater ändå värst. Det menar Sara Bergman, nordiskt byggproduktansvarig på Svanen.

– Ftalater är svåra just för att de är en grupp av hormonstörande ämnen, vilket gör att de traditionella mätmetoderna och klassningarna inte går att tillämpa. Som det ser ut idag så måste de värderas en och en. Ändå används de till dess att vi får en lag som säger annat. Detta är ett farligt glapp som måste överbryggas.

Läs mer på Renoveringsinfo. Klicka här.

Skriven av Anna-Klara Aspegren
Redaktör Renovering

.
.
.
.
.
.

Nyheter

Flexibla eluttag

Mainline är ett flexibelt system som gör det möjligt att ansluta eluttag var och när man vill i rummet. Systemet bygger på en strömskena med flyttbara el- eller datauttag som enkelt kan läggas till, tas bort eller flyttas till valfri plats längs strömskenan allt eftersom behoven förändras.

Trevlig sommar!

2019-07-02
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

DEMIDEKK Infinity 9938 Naturligt Svart

Utomhusfärg med lång livslängd

DEMIDEKK Infinity är en ny smutsavvisande, utomhusfärg från Jotun med längre glans- och kulörhållbarhet än företagets tidigare utomhusfärger och som ger huset skydd under lång tid. Den kan användas för målning av nytt eller behandlat trä utomhus, exempelvis fasader, men kan även användas på detaljer av plast eller metall.

Utekranar för varma sommardagar

Utekranar för varma sommardagar

Mora Armatur har lanserat två vattenkranar speciellt avsedda för utekök och som enkelt kopplas till en trädgårdsslang. Utekranarna består av sammanfogade rördelar och i serien ingår även uteduschar i samma design.