• Nyheter
  • Kraftpaket producerar el ur spillvärme

Nyheter

Kraftpaket producerar el ur spillvärme

Kraftpaket producerar el ur spillvärme
Med nyutvecklad teknik kan Opcon Powerbox producera stora mängder el ur spillvärme från kraftvärmeverk och processindustrier.

    
 

Opcon Powerbox som nu finns installerad vid kraftvärmeverket i Eskilstuna. Där är den nu driftsatt och levererar el enligt beräknat.

 

Både kraftvärmeverk och processindustrier genererar stora mängder spillvärme. Med företaget Opcons Powerbox kan  spillvärmeenergin tas tillvara och omvandlas till el. För denna elproduktion krävs vattentemperaturer mellan 55 och 120 grader, och ju högre temperaturen är desto mer elenergi kan man ta ut.
– Vid gynnsamma förutsättningar kan produktionskostnaden komma ner till 25–30 öre per kilowattimme, säger Manuel Swärd på Opcon. För att nå dit behöver vi god tillgång på varm spillvärme, kallt kylvatten och dessutom långa drifttider, fortsätter han, men tillägger att Powerboxen ofta blir lönsam med mer modesta förhållanden.

Expanderande gas driver turbin
Den teknik som används bygger på expanderande gas som driver en dubbelskruvsturbin, som i sin tur driver en generator. Maximalt kan generatorn ge cirka 700 kilowatt elenergi. I processindustrier med höga spillvärmetemperaturer och långa drifttider kan Powerboxen producera över 5 000 megawattimmar per år, medan en genomsnittlig Powerbox ger cirka 3 400 megawattimmar.

Ingen miljöpåverkan
Enligt uppgifter från Opcon orsakar deras teknik vare sig utsläpp eller någon annan negativ miljöpåverkan. Detta jämförs med ett kolkondenskraftverk som släpper ut 3 000 ton koldioxid, vid samma årsproduktion av el som en genomsnittlig Powerbox åstadkommer.

Investeringskostnaden lägre än för vindkraft
En anläggning kostar mellan sju och tio miljoner beroende på driftsbetingelser. Enligt Opcon är investeringskostnaden, per producerad kilowattimme, ungefär hälften av motsvarande kostnad för vindkraft.

Driftsatt i Eskilstuna
Den första fullskaliga anläggningen finns vid kraftvärmeverket i Eskilstuna, där den är driftsatt och levererar el ut på nätet.
– Vi är mycket nöjda med resultatet från anläggningen i Eskilstuna. Den fungerar som den ska och ger den mängd el som vi beräknat, avslutar Manuel Swärd.

 

Nyheter

Den nya flexibla färgskrapan

2022-01-17
Måleriverktyg

Speedheaters Flexiskrapa är ett nytt unikt multiverktyg med 6 möjliga profiler i 1. Skrapan är ergonomiskt utformat med flexibel vinkellösning och två fasta lägen med möjlighet att kunna arbeta med skärets alla sidor utan att behöva montera om bladet!

Mattsvart takavvattning

2022-01-14
Takavvattning

Plannja har utökat sitt sortiment av takavvattning med en mattsvart kulör som gör det möjligt att ha samma mattsvarta kulör på både tak och takavvattning.

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!

Gyprocs innerväggskonstruktion SlimWall frigör golvyta

Slimmade väggar som ger ökad boyta

Gyprocs nya slanka innerväggskonstruktion SlimWall beräknas frigöra 1 m² / 20 löpmeter vägg vilket med dagens kvadratmeterpriser innebär både en ekonomisk och ytmässig vinst. Väggen är icke-bärande och kan användas både vid ny– och ombyggnation.