Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kraftpaket producerar el ur spillvärme

Nyheter

Kraftpaket producerar el ur spillvärme

Kraftpaket producerar el ur spillvärme
Med nyutvecklad teknik kan Opcon Powerbox producera stora mängder el ur spillvärme från kraftvärmeverk och processindustrier.

    
 

Opcon Powerbox som nu finns installerad vid kraftvärmeverket i Eskilstuna. Där är den nu driftsatt och levererar el enligt beräknat.

 

Både kraftvärmeverk och processindustrier genererar stora mängder spillvärme. Med företaget Opcons Powerbox kan  spillvärmeenergin tas tillvara och omvandlas till el. För denna elproduktion krävs vattentemperaturer mellan 55 och 120 grader, och ju högre temperaturen är desto mer elenergi kan man ta ut.
– Vid gynnsamma förutsättningar kan produktionskostnaden komma ner till 25–30 öre per kilowattimme, säger Manuel Swärd på Opcon. För att nå dit behöver vi god tillgång på varm spillvärme, kallt kylvatten och dessutom långa drifttider, fortsätter han, men tillägger att Powerboxen ofta blir lönsam med mer modesta förhållanden.

Expanderande gas driver turbin
Den teknik som används bygger på expanderande gas som driver en dubbelskruvsturbin, som i sin tur driver en generator. Maximalt kan generatorn ge cirka 700 kilowatt elenergi. I processindustrier med höga spillvärmetemperaturer och långa drifttider kan Powerboxen producera över 5 000 megawattimmar per år, medan en genomsnittlig Powerbox ger cirka 3 400 megawattimmar.

Ingen miljöpåverkan
Enligt uppgifter från Opcon orsakar deras teknik vare sig utsläpp eller någon annan negativ miljöpåverkan. Detta jämförs med ett kolkondenskraftverk som släpper ut 3 000 ton koldioxid, vid samma årsproduktion av el som en genomsnittlig Powerbox åstadkommer.

Investeringskostnaden lägre än för vindkraft
En anläggning kostar mellan sju och tio miljoner beroende på driftsbetingelser. Enligt Opcon är investeringskostnaden, per producerad kilowattimme, ungefär hälften av motsvarande kostnad för vindkraft.

Driftsatt i Eskilstuna
Den första fullskaliga anläggningen finns vid kraftvärmeverket i Eskilstuna, där den är driftsatt och levererar el ut på nätet.
– Vi är mycket nöjda med resultatet från anläggningen i Eskilstuna. Den fungerar som den ska och ger den mängd el som vi beräknat, avslutar Manuel Swärd.

 

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.