• Nyheter
  • Kraftpaket producerar el ur spillvärme

Nyheter

Kraftpaket producerar el ur spillvärme

Kraftpaket producerar el ur spillvärme
2008-09-25
Med nyutvecklad teknik kan Opcon Powerbox producera stora mängder el ur spillvärme från kraftvärmeverk och processindustrier.

    
 

Opcon Powerbox som nu finns installerad vid kraftvärmeverket i Eskilstuna. Där är den nu driftsatt och levererar el enligt beräknat.

 

Både kraftvärmeverk och processindustrier genererar stora mängder spillvärme. Med företaget Opcons Powerbox kan  spillvärmeenergin tas tillvara och omvandlas till el. För denna elproduktion krävs vattentemperaturer mellan 55 och 120 grader, och ju högre temperaturen är desto mer elenergi kan man ta ut.
– Vid gynnsamma förutsättningar kan produktionskostnaden komma ner till 25–30 öre per kilowattimme, säger Manuel Swärd på Opcon. För att nå dit behöver vi god tillgång på varm spillvärme, kallt kylvatten och dessutom långa drifttider, fortsätter han, men tillägger att Powerboxen ofta blir lönsam med mer modesta förhållanden.

Expanderande gas driver turbin
Den teknik som används bygger på expanderande gas som driver en dubbelskruvsturbin, som i sin tur driver en generator. Maximalt kan generatorn ge cirka 700 kilowatt elenergi. I processindustrier med höga spillvärmetemperaturer och långa drifttider kan Powerboxen producera över 5 000 megawattimmar per år, medan en genomsnittlig Powerbox ger cirka 3 400 megawattimmar.

Ingen miljöpåverkan
Enligt uppgifter från Opcon orsakar deras teknik vare sig utsläpp eller någon annan negativ miljöpåverkan. Detta jämförs med ett kolkondenskraftverk som släpper ut 3 000 ton koldioxid, vid samma årsproduktion av el som en genomsnittlig Powerbox åstadkommer.

Investeringskostnaden lägre än för vindkraft
En anläggning kostar mellan sju och tio miljoner beroende på driftsbetingelser. Enligt Opcon är investeringskostnaden, per producerad kilowattimme, ungefär hälften av motsvarande kostnad för vindkraft.

Driftsatt i Eskilstuna
Den första fullskaliga anläggningen finns vid kraftvärmeverket i Eskilstuna, där den är driftsatt och levererar el ut på nätet.
– Vi är mycket nöjda med resultatet från anläggningen i Eskilstuna. Den fungerar som den ska och ger den mängd el som vi beräknat, avslutar Manuel Swärd.

 

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!