Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kraftigt minskat byggande inom handeln

Nyheter

Kraftigt minskat byggande inom handeln

Kraftigt minskat byggande inom handeln. Foto: Anders Wester
Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom handel till ett värde av knappt 4 miljarder kronor enligt NAVET Analytics konjunkturrapport Marknadstrender Bygg.

Jämfört med samma period förra året var det en minskning med över 40 procent. Enligt NAVET Analytics beror den svaga utvecklingen dels på en konjunkturavmattning, dels på en, genom COVID-19, påskyndad strukturomvandling inom handeln, som innebär en ökad andel e-handel. Enligt författarna till rapporten förväntas dock ombyggnadsinvesteringarna inom handeln öka på grund av behov av förnyelse av tomställda lokaler.

Källa NAVET Analytics: Marknadstrender bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Sätt färg på takavvattningen

2020-12-04
Takavvattning

Lindab har sett en stor efterfrågan på takavvattning i olika kulörer, både bland arkitekter och privata bostadsägare och har nu därför lanserat möjligheten att få takavvattningssortimentet i valfri RAL-kulör.

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.