• Nyheter
  • Kraftigt minskat byggande inom handeln

Nyheter

Kraftigt minskat byggande inom handeln

Kraftigt minskat byggande inom handeln. Foto: Anders Wester
Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom handel till ett värde av knappt 4 miljarder kronor enligt NAVET Analytics konjunkturrapport Marknadstrender Bygg.

Jämfört med samma period förra året var det en minskning med över 40 procent. Enligt NAVET Analytics beror den svaga utvecklingen dels på en konjunkturavmattning, dels på en, genom COVID-19, påskyndad strukturomvandling inom handeln, som innebär en ökad andel e-handel. Enligt författarna till rapporten förväntas dock ombyggnadsinvesteringarna inom handeln öka på grund av behov av förnyelse av tomställda lokaler.

Källa NAVET Analytics: Marknadstrender bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.