• Nyheter
  • Kraftigt fallande bygglov överraskar

Nyheter

Kraftigt fallande bygglov överraskar

Kraftigt fallande bygglov överraskar
Analysföretaget Industrifakta presenterar varje månad i Marknadssignaler & Prognoser ett antal indikatorer som kan ge signaler om utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden. Ett exempel på sådana faktorer är byggloven på bostadsmarknaden.

I den senaste rapporteringen från SCB fortsätter den oroande utveckling som tog sin början i år. Även om siffrorna för 2018 ännu är preliminära är det tydligt att de pekar mot en nedgång i jämförelse med samma period föregående år. Beviljade bygglov för småhus under 2018 har minskat med nära 25 procent. Byggloven för flerbostadshus har sjunkit ännu mer och indikerar en minskning med drygt 30 procent. Den negativa trenden i sig är dock inte förvånande utan ligger i linje med Industrifaktas bedömning av bostadsbyggandet 2018 och 2019. Kraften i nedgången indikerar dock en dramatisk minskning av bostadsbyggandet som övertrumfar den nedgång som Industrifakta tidigare prognostiserat.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler och prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Parkbänk med låsbar förvaring och laddning

Parkbänk med låsbar förvaring och laddning

EBLOCQ är en ny parkbänk från Smekab Citylife som är utrustad med låsbara förvaringsfack under sittytan med integrerade laddare för mobiltelefon, surfplatta och elcykelbatteri i varje fack. På bänkens kortsida finns även ett externt USB-uttag för laddning av mobiltelefon och surfplatta.