• Nyheter
  • Kraftigt fallande bygglov överraskar

Nyheter

Kraftigt fallande bygglov överraskar

Kraftigt fallande bygglov överraskar
Analysföretaget Industrifakta presenterar varje månad i Marknadssignaler & Prognoser ett antal indikatorer som kan ge signaler om utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden. Ett exempel på sådana faktorer är byggloven på bostadsmarknaden.

I den senaste rapporteringen från SCB fortsätter den oroande utveckling som tog sin början i år. Även om siffrorna för 2018 ännu är preliminära är det tydligt att de pekar mot en nedgång i jämförelse med samma period föregående år. Beviljade bygglov för småhus under 2018 har minskat med nära 25 procent. Byggloven för flerbostadshus har sjunkit ännu mer och indikerar en minskning med drygt 30 procent. Den negativa trenden i sig är dock inte förvånande utan ligger i linje med Industrifaktas bedömning av bostadsbyggandet 2018 och 2019. Kraften i nedgången indikerar dock en dramatisk minskning av bostadsbyggandet som övertrumfar den nedgång som Industrifakta tidigare prognostiserat.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler och prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.