Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kraftig uppgång för skolbyggandet

Nyheter

Kraftig uppgång för skolbyggandet

Nya Långbrodalsskolan, Älvsjö
Byggandet av skolor och förskolor har tagit rejäl fart under de senaste åren och investeringarna har nu nått rekordnivåer enligt Industrifakta. Detta har också fått genomslag i användningen av byggmaterial inom denna sektor.

Det är värt att notera att tillväxten de senaste två åren inte främst har koncentrerats till de tre storstadslänen, utan att det är i andra regioner i norra Sverige och Mellansverige som tillväxten, procentuellt sett, varit kraftigast. Industrifakta rapporterar att det under första halvåret i år har påbörjats nya skolor till ett värde av drygt 11 miljarder kronor, vilket är mer än 50 procent högre än de senaste fem årens helårsgenomsnitt.

Även ombyggnad av befintliga skolor har ökat kraftigt, om än i något mindre omfattning.

Att aktiviteten i sektorn är så pass hög är inte förvånande resonerar Industrifakta. Det handlar både om att ta fram en ny generation skollokaler, som uppfyller dagens behov och krav, samt att ta hand om eftersatt underhåll. Befolkningsutvecklingen är också en viktig förklaring. Om befolkningsprognoserna slår in, kommer antalet barn i skolåldern att ha vuxit med nästan 250 000 till år 2020.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.