• Nyheter
  • Kraftig uppgång för skolbyggandet

Nyheter

Kraftig uppgång för skolbyggandet

Nya Långbrodalsskolan, Älvsjö
Byggandet av skolor och förskolor har tagit rejäl fart under de senaste åren och investeringarna har nu nått rekordnivåer enligt Industrifakta. Detta har också fått genomslag i användningen av byggmaterial inom denna sektor.

Det är värt att notera att tillväxten de senaste två åren inte främst har koncentrerats till de tre storstadslänen, utan att det är i andra regioner i norra Sverige och Mellansverige som tillväxten, procentuellt sett, varit kraftigast. Industrifakta rapporterar att det under första halvåret i år har påbörjats nya skolor till ett värde av drygt 11 miljarder kronor, vilket är mer än 50 procent högre än de senaste fem årens helårsgenomsnitt.

Även ombyggnad av befintliga skolor har ökat kraftigt, om än i något mindre omfattning.

Att aktiviteten i sektorn är så pass hög är inte förvånande resonerar Industrifakta. Det handlar både om att ta fram en ny generation skollokaler, som uppfyller dagens behov och krav, samt att ta hand om eftersatt underhåll. Befolkningsutvecklingen är också en viktig förklaring. Om befolkningsprognoserna slår in, kommer antalet barn i skolåldern att ha vuxit med nästan 250 000 till år 2020.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.