• Nyheter
  • Kraftig prisökning på byggmaterial

Nyheter

Kraftig prisökning på byggmaterial

Kraftig prisökning på byggmaterial
Priserna för byggmaterial ökade med 17,2 procent i december 2021 jämfört med december 2020 enligt SCB:s Faktorprisindex (FPI). Detta kan jämföras med en ökning med 0,1 procent för samma period ett år tidigare.

Priset ökade för alla varuslag som ingår i FPI. Högst ökning hade trävaror som ökade med hela 76 procent, följt av armeringsstål som ökade med knappt 59 procent. Betongvaror ökade med 13,5 procent.

Pandemin är den främsta orsaken till de skenande priserna och har även lett till materialbrist inom många byggmaterialgrupper, menar NAVET Analytics. Totalt ökade FPI med 7,0 procent mellan december 2021 och december 2020.
Kostnaderna för transporter, drivmedel och elkraft steg också kraftigt under perioden, medan kostnaderna för löner endast steg med 0,2 procent.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler och prognoser 

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.