Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Kraftig ökning för byggandet av privata lokaler

Nyheter

Kraftig ökning för byggandet av privata lokaler

INGEN BILD
Industrifaktas senaste konjunkturrapporter visar en stark tillväxt för byggandet av privata lokaler 2007.

Förra året påbörjades ny- och ombyggnad av kontor, handel och andra privata lokaler, exklusive industrier, till ett värde av cirka 25 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med cirka 25 procent jämfört med 2006 års volym. Den mest dramatiska tillväxten skedde inom hotell och nöjeslokaler, som i stort sett fördubblade sin byggvolym.

Ökat industribyggande under 2007
Även industrins husbyggande växte kraftigt 2007 och förra året påbörjades investeringar till ett värde av drygt 16 miljarder kronor. Volymen är avsevärt större än de senaste tre åren, då den legat kring 10-11 miljarder. Ökningen jämfört med 2006 blev närmare 60 procent. Volymen väntas vika under 2008 och 2009 till följd av bland annat en avmattning i konjunkturen, som väntas påverka tjänsteföretagens efterfrågan på lokaler och hushållens konsumtion i detaljhandeln.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.