• Nyheter
  • Kraftig ökning för byggandet av privata lokaler

Nyheter

Kraftig ökning för byggandet av privata lokaler

INGEN BILD
Industrifaktas senaste konjunkturrapporter visar en stark tillväxt för byggandet av privata lokaler 2007.

Förra året påbörjades ny- och ombyggnad av kontor, handel och andra privata lokaler, exklusive industrier, till ett värde av cirka 25 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med cirka 25 procent jämfört med 2006 års volym. Den mest dramatiska tillväxten skedde inom hotell och nöjeslokaler, som i stort sett fördubblade sin byggvolym.

Ökat industribyggande under 2007
Även industrins husbyggande växte kraftigt 2007 och förra året påbörjades investeringar till ett värde av drygt 16 miljarder kronor. Volymen är avsevärt större än de senaste tre åren, då den legat kring 10-11 miljarder. Ökningen jämfört med 2006 blev närmare 60 procent. Volymen väntas vika under 2008 och 2009 till följd av bland annat en avmattning i konjunkturen, som väntas påverka tjänsteföretagens efterfrågan på lokaler och hushållens konsumtion i detaljhandeln.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.