• Nyheter
  • Kraftig ökning av installationsmaterielvärdet

Nyheter

Kraftig ökning av installationsmaterielvärdet

Kraftig ökning av installationsmaterielvärdet. Foto Anders Wester
Det sammanlagda värdet av allt installationsmateriel inom el och VVS, som kan relateras till ny- och ombyggnad inklusive underhåll inom husbyggnad, uppgick under kvartal 1-3 i år till drygt 39 miljarder kronor.

Detta kan jämföras med installationsmaterielvolymen för helåret 2015, som var knappt 42 miljarder kronor. Denna marknadsvolym presenteras i Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Det positiva utfallet för årets första tre kvartal innebär att, om takten i bygg- och underhåll har fortsatt under fjärde kvartalet, så kan värdet på totalt installationsmateriel ha ökat med närmare 25 procent i år jämfört med helåret 2015. I beräkningen ingår inte processrelaterade installationer i industrin eller svagströmsinstallationer.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.